Logo
| voor digitaal toetsen

Producten

Zoeken

Quayn CONTENT | toetsitembanken voor docenten in het voortgezet onderwijs

Binnen ons bedrijf worden sinds jaar en dag verzamelingen vragen bij schoolvakken ontwikkeld. U kunt als school een licentie nemen op dit totaalpakket aan oefentoetsen. Alle projectenen en/of itembanken worden aangeleverd in Quayn en zijn zowel in Quayn als in WinToets (mits gekoppeld aan Quayn) af te nemen. Vragen in projecten zijn niet aanpasbaar, vragen in itembanken wel.

We maken onderscheid in gratis (bijna 2000 items) en betaalde content (500.000 items) binnen Quayn CONTENT.

BRONS | gratis kennismaken | voor docenten

 • Losse voorbeeldprojecten [beschikbaar].
  Meer dan 100 projecten, verdeeld over alle standaard schoolvakken.
  Bedoeld om in te zetten bij trainingen en om kopers van Quayn voorbeelden te bieden.
  Deze projecten sluiten niet direct aan bij methodes en worden niet curriculum-dekkend aangeboden.
  Prijs: gratis bij aanschaf van Quayn door een instelling.
  [ zie hier voor meer informatie ]

Quayn CONTENT | licentie op Quayn, maar dan inclusief alle project- en itembanken 

Het enige dat u hiervoor nodig heeft, is een licentie op Quayn CONTENT. Binnen deze licentie betaalt u voor onbeperkt Quayn-gebruik, Readspeaker om te kunnen laten voorlezen, een reeks extra vraagtypes, het volledige WinToets-pakket voor offline ondersteuning én alle projecten- en itembankverzamelingen van DRP. Dit is de meest uitgebreide licentie op Quayn.

In Quayn CONTENT zijn meer dan 500.000 vragen opgenomen, verdeeld over:

[a] Woordjestoetsen voor Nederlands, Engels, Duits en Frans

 • Talenitembank voor de talen Nederlands, Engels, Duits en Frans [verwacht in 2017]
  Alleen te gebruiken als uw instelling een licentie op Quayn bezit.
  Met nu al > 250.000 oefenvragen. Alle vragen zijn aan te passen en uit te breiden.
  Alleen als Quayn CONTENT aan te schaffen, niet per vak of onderdeel.
  [ zie hier voor meer informatie ]
  Jaarlijks komen er nieuwe vragen bij. Bevat nu al zo'n tienduizend nieuwe vragen bij:

  • Woorden/idioom-toetsen bij de bekende methodes voor Duits, Engels en Frans.
   Vrijwel altijd de twee laatste edities en alle niveaus dekkend.
  • Itembank Nederlandse Jeugdliteratuur [vmbo].
   Met steeds 30 checkvragen bij > 500 boeken.
  • Projecten bij Nederlands en Engels, zoals poëzie, spelling, e.d.

[b] Vakitembanken | voor specifieke vakken in het voortgezet onderwijs

 • Itembank Biologie [verschenen]
  Met > 23.000 vragen voor vmbo, havo en vwo. Inclusief > 5000 afbeeldingen.
  Ontwikkeld door een auteursteam van de NVON
  Met jaarlijks honderden nieuwe vragen, inclusief alle examenvragen.
  Alleen te gebruiken als uw instelling een licentie op Quayn of WinToets 5 bezit.
  Ook los te koop: prijs jaar 1 per BRINnr: € 400.
  Daarna is de prijs per jaar: € 149 [excl. btw] per BRIN-locatie of binnen project Tests4Quayn.
  [ zie hier voor meer informatie ]
   
 • Itembank Rekenen 
  Met > 20.000 vragen voor het niveau 1F (instapniveau vo) en nog eens > 30.000 vragen bij de niveaus 2F en 3F (eind vo en mbo). Inclusief alle proefexamens op 2F-, 3F- en 3S-niveaus, die ooit beschikbaar zijn gesteld. Jaarlijks komen er duizenden nieuwe vragen bij. Alleen te gebruiken als uw instelling een licentie op Quayn CONTENT bezit.
  [ zie hier voor meer informatie ]
   
 • Itembank Aardrijkskunde [verwacht in december 2017]
  Met > 10.000 vragen voor de onderbouw van vmbo, havo en vwo. Inclusief honderden afbeeldingen.
  Jaarlijks komen er nieuwe vragen bij. Voor de bovenbouw hebben we oefenexamens beschikbaar.
  Alleen te gebruiken als uw instelling een licentie op Quayn of WinToets 5 SUITE bezit.
  Ook los te koop: prijs per jaar: € 149 [excl. btw] per BRIN-locatie of binnen een licentie op Quayn CONTENT.
  [ zie hier voor meer informatie ]
   
 • Itembank Geschiedenis [verwacht in 2018]
  Met > 10.000 vragen voor vmbo, havo en vwo. Inclusief honderden afbeeldingen.
  Jaarlijks komen er nieuwe vragen bij. Voor de bovenbouw hebben we oefenexamens beschikbaar.
  Alleen te gebruiken als uw instelling een licentie op Quayn CONTENT bezit.
  [ binnenkort hier meer informatie ]

[c] Oefentoetsen, aansluitend bij de 45 meest gebruikte lesmethodes

 • OnlineToetsportaal | oefentoetsen voor leerjaar 1 t/m 4 vo [beschikbaar]
  Voor gebruik thuis door leerlingen in het voortgezet onderwijs. Leerjaar 5 vwo volgt begin 2018.
  Alleen te bestellen door onderwijsinstellingen via licentie Quayn CONTENT.
  Wordt ook per leerjaar aan ouders/leerlingen aangeboden via de webshops van Iddink en VanDijk.
  [ zie hier voor meer informatie ]

[d] Examentraining vmbo, havo en vwo

 • Bloqs Examentrainingen bij 14 vmbo-vakken, 21 havo-vakken en 24 vwo-vakken. Hiermee kunnen leerlingen oefenen voor het school- en eindexamen van 2018. Alleen te bestellen door onderwijsinstellingen via een licentie Quayn CONTENT.
  Wordt aan ouders/leerlingen aangeboden via de webshops van Iddink en VanDijk.
  [ zie hier voor meer informatie ]

Quayn CONTENT en de losse vakitembanken zijn te bestellen of te reserveren via onze [ webshop ] 
Wilt u eerst meer informatie, PDF-flyers of een prijslijst? Neem dan met ons contact op.

TESTS4QUAYN | alle toetsen binnen de schoolen digitaliseren

 • Project Tests4Quayn, is een project waarbij we samen met scholen alle aanwezige toetscontent digitaliseren en deelbaar maken binnen het Quayn-account van de eigen school of bestuur. 
  We onderscheiden hierbij drie groepen van toetsen:

  - Beschikbare toetsen van uitgeverijen. Wij helpen bij het verzamelen en inrichten.
  - Oefentoetsen en examens via DRP (Quayn CONTENT). Wij delen honderden mappen met direct bruikbare projecten.
  - Alle eigen toetsen van de gezamenlijke docenten in de school. 
    Wij helpen met metadatalijsten bij >1200 lesmethodes, bij de opzet van eigen itembanken en projecten en
    kunnen trainingen en ondersteuning verzorgen.

  [ zie hier voor meer informatie ]

 

De Rode Planeet
Hooiweg 5
9801 AJ Zuidhorn
telefoon 0594-501660
fax 0594-501669

mail info@drp.nl