Logo
| voor digitaal toetsen

Producten

Zoeken

Aardrijkskunde itembank | voor docenten aardrijkskunde

Algemene informatie

De Aardrijkskunde itembank is een product van De Rode Planeet bv. Doel is te voorzien in de grote vraag naar kant-en-klaren projecten en uitfilterbare itembanken bij het schoolvak aardrijkskunde, additioneel te gebruiken voor en na af te nemen toetsen binnen een school voor voortgezet onderwijs. Te gebruiken als uw instelling beschikt over een licentie op Quayn of WinToets 5 SUITE.

Reserveren/ bestellen/ info aanvragen: [ formulier ]

 • Type toetsen: we leveren alleen oefentoetsen en geen eindtoetsen (die worden geleverd door uitgeverijen). Onze toetsen zijn geschikt voor basale training voorafgaande aan een toets en verdieping of extra oefening na een afgenomen toets, op onderwerpen waar de leerling moeite mee heeft.
 • Voor niveaus: er zijn oefentoetsen ontwikkeld op vmbo b/k- en g/t-niveau en op h/v-niveau. Het is aan de docent om per leerling of groep te bepalen welke toetsen bij welke oefening worden gekozen.
 • Aantal items: > 15.000 bij eerste uitlevering, uitgroeiend tot minimaal 35.000 eind 2018. Een deel van de vragen is gemetadateerd aanwezig in itembanken en per itembank zijn kant-en-klare projecten beschikbaar. Deze laatste projecten zijn niet aanpasbaar, maar wel direct afneembaar.
 • Prijs en licentie: jaarlijks te betalen licentie van Euro 149 [excl. btw] per BRIN-locatie. Binnen deze licentie worden jaarlijks duizenden nieuwe vragen toegevoegd. Het ligt in de planning deze itembank te komende 10 jaar verder uit te bouwen. Meebouwen is onder voorwaarden mogelijk.
 • Koppeling aan Magister: alle projecten zijn direct bruikbaar binnen de Magister-ELO, als uw school beschikt over een koppellicentie Magister-Quayn. Alle losse projecten zijn direct in te plannen. Uit itembanken kunt u zelf projecten samenstellen. We leveren vooral kant-en-klare projecten.
 • Koppeling aan WinToets 5 SUITE: alle projecten zijn direct afneembaar via het onderdeel WTAfname. Itembanken en projecten zijn niet te openen in WTMaak en niet aanpasbaar.
 • Aanpassen: alle vragen en toetsinstellingen in itembanken zijn aanpasbaar en eigen vragen en bronnen zijn toe te voegen. Alle vragen binnen de projecten, zijn niet aanpasbaar. Het is niet toegestaan vragen of itembanken te delen met derden. Gebruik is enkel toegestaan, zolang een licentie loopt.
 • Brongebruik: is voorlopig nog beperkt i.v.m. copyright op bronnen. We streven ernaar steeds meer eigen bronnen te maken en toe te voegen aan vragen. Toetsen rond actualiteit maken gebruik van externe websites en YouTube-filmpjes.

[ voorbeeld uit de bekende adaptieve GEA-toets van Henk Notté ]

 • Ontwikkeld door: docenten aardrijkskunde en (geografie-)studenten, werkzaam bij DRP.
  Projectleider: Allard Bijlsma [geograaf] en als toetsspecialist werkzaam bij de Iddink Group en bij opdendrieberg.
 • Datum van uitkomen: de eerste versie van de aardrijkskunde itembank wordt in de loop van 2017 verwacht
 • Bestellen: nog niet mogelijk, interesse kan al wel doorgegeven worden via: [ klik voor formulier ]
 • Verkrijgbaar als: als af te nemen TSTq-bestrand te downloaden voor WinToets-gebruikers vanuit speciale Quayn-omgeving (WinToets 5 SUITE benodigd) en als gedeelde Quayn-omgeving (Quayn benodigd). We raden Quayn aan om alles uit de itembanken te halen.
 • Onderwerpen: oefentoetsen per hoofdstuk per veel gebruikte methode (4000 vragen per leerjaar), topografie van elk land in de wereld en bij thema's (3000 vragen), examenvragen van de laatste tien jaar op alle niveaus (3000 vragen), begrippentoetsen (6000 vragen), actuele onderwerpen (1000 vragen), interactieve reizen (500 vragen), toetsen bij thema's als weer/klimaat, NL landschap en planologie (3000 vragen), geografische spelletjes en quizzes (1000 vragen) en meer. Alles onder voorbehoud en op basis van meest recente planning.
 • Andere vakken: een itembank voor het [ vak biologie ] is al verkrijgbaar, itembanken voor geschiedenis en rekenen komen binnenkort beschikbaar. Voor de moderne vreemde talen verwijzen we naar de Itembank 'Zilver'. Voor andere vakken worden op dit moment alleen oefentoetsen en -examens ontwikkeld [ zie OnlinenToetsportaal ] en [ Bloqs Examentraining ].

Voorbeelden van vragen | in WinToets 5

[ voorbeeld van een YouTube-filmpje als leerbron ]

[ ook aanwezig als aanwijsbare hotspotvraag ]


 

Voorbeelden van vragen | in Quayn

[ eenvoudige oefentoetsen bij bestaande methodes ]

[ een topografietoets is bij elk land beschikbaar ]

[ toets bij een actueel planologisch onderwerp, Waterdunen te Zeeuws-Vlaanderen ]

[ voorbeeldvraag uit een vmbo-examen uit 2013 ]

De Rode Planeet
Hooiweg 5
9801 AJ Zuidhorn
telefoon 0594-501660
fax 0594-501669

mail info@drp.nl