Logo
| Training & Publishing BV

Producten

Zoeken

Toetsontzorging via project Tests4Quayn

Scholen en scholengroepen kunnen DRP inschakelen voor het volledig onzorgen van het beschikbaar stellen van toetscontent aan docenten. Wij helpen scholen die al Quayn SUITE bezitten bij drie zaken:

  1. Verzamelen van alle beschikbare toetsen die men al heeft gekocht via uitgeverijen en mogelijk ook via VO-Content, Toetsplaza (vmbo Landbouw). We zetten die in duidelijke mappen, waar docenten daarna direct mee aan de slag gaan.
  2. Scholen nemen bij DRP een licentie af op het totaal aan itembanken voor de talen, oefentoetsen, examens, woordenlijsttoetsen, spreektoetsen en vakitembanken. Wij delen die met de scholen, waar docenten dan weer direct mee aan de slag kunnen gaan.
  3. Wij helpen scholen met het volledig omzetten van alle toetsen uit Word naar Quayn en richten die zodanig in, dat docenten daar weer direct mee aan de slag kunnen gaan. Naar keuze helpen wij docenten dit zelf te doen of wij nemen alle toetsen in en zetten die met een groep universitaire studenten om naar Quayn.

DRP heeft als enige partij in Nederland (alleen binnen het project) beschikbaar:

  1. Metadatastructuren bij > 2000 bekende leerboeken voor voortgezet onderwijs, op basis waarvan docenten zelf eigen gemetadateerde toetsen kunnen ontwikkelen. Hierin is de hoofdstukkenindeling van de boeken opgenomen, maar ook het OnderwijsBegrippenKader en de bekende taxonomieën. Ieder boek dat voorgeschreven is, maar ontbreekt in ons overzicht, nemen we kosteloos op. 
  2. Woordenboeken per vak, te koppelen aan de af te nemen toetsen, waarna op woordniveau in een oefentoets uitleg bij dat woord wordt gegeven. Eigen woorden met uitleg kunnen aan ons worden doorgegeven, waarna die worden toegevoegd.
  3. Feedbacklijsten per vak, op basis waarvan later bij het nakijken voor gestructureerde feedback kan worden terug gegeven aan de leerling/student. Samen met de school kunnen we aangepaste feedbacklijsten met u maken.
  4. Met Quayn een uniek toetssysteem, dat geschikt is voor adaptief toetsen, formatief leren en oefenenen met feedback in plaats van summatief toetsen, op elk type device werkt en met vraagtypes werkt waar andere pakketten alleen van kunnen dromen: tekenen, wiskundig tekenen, spreken, flashcards en meer. Quayn is gekoppeld aan pakketten als Magister en een koppeling met Eduarte is in voorbereiding. Quayn voldoet aan diverse open standaarden. Quayn is volledig koppelbaar aan ons pakket WinToets, voor beveiligde offline afname en afname zonder internet.

Doel: het volledig digitaliseren van alle in de school aanwezige toetsen en dat zodanig, dat daarna elke docent ermee aan de slag kan gaan, zonder in de weer te moeten gaan met het uitpakken en uploaden van zips of het omzetten van Word-documenten naar digitaal.

Interesse: scholen die interesse hebben in dit totaalproject voor toetsontzorging, kunnen bij ons een Factsheet aanvragen via [ dit formulier ]. Aansluiten op de DRP-tembanken is mogelijk vanaf het studiejaar 2017-2018. Het is mogelijk met ons als bestuur/directie een toetsgesprek aan te vragen, waarin we alle mogelijkheden samen bekijken en waarbij wij één en ander praktisch laten zien. Een degelijk gesprek is aan te vragen via [ dit formulier ].

De Rode Planeet
Hooiweg 5
9801 AJ Zuidhorn
telefoon 0594-501660
fax 0594-501669

mail info@drp.nl