Logo
| WinToets 5.0

Koppeling aan elo's

 
Zoeken

Overzicht koppeling elo met WinToets 4.0 EXP

Wij voeren regelmatig gesprekken met alle bekende elo's in Nederland en elo's die in Nederland worden gebruikt, maar niet in Nederland worden ontwikkeld. Inmiddels ondersteunt WinToets de open standaarden IMS QTI 2.1 en SCORM/FLASH als standaarden voor koppeling. Sinds [2008] kennen we ook export naar IMS CP/AICC. Met WinToets 4.0 FLASH en WEB koppelen wij via onze eigen standaard WinToetsXML aan externe webportals.

Meer informatie in onze website:

Wij ondersteunen export van toetsen en projecten naar:
[in alfabetische volgorde] 

 U kunt ook koppelen aan:

 

 

 • WinToets 4.0 WEBportal | online uitbreiding op WinToets 4.0 EXP
  Export en import op basis van WinToetsXML en ZIP-packaging.
  U kunt online toetsen vanuit de portal en online analyses terug zien.
  >> naar info bij WinToets 4.0 WEBportal
   
 • WinToets 4.0 Flash | [als onderdeel van WinToets 4.0 EXP]
  Export en import op basis van standaard website of SCORM/WinToetsXML en ZIP-packaging.
  U kunt via Flash vrijwel alle toetsen uit WinToets online afnemen.  
  >> naar info bij WTFlash 4.0

De Rode Planeet voert geen actief beleid om koppelingen met elo's tot stand te brengen. Elo's moeten hiervoor zelf actie ondernemen en ons specificaties in algemene zin en per itemtype aanleveren. Wij zijn bereid voor alle elo's een koppeling op maat te maken.

 

De Rode Planeet
Hooiweg 5
9801 AJ Zuidhorn
telefoon 0594-501660
fax 0594-501669

mail info@drp.nl