Logo
| WinToets 5.0

Algemeen

 
Zoeken

Prijzen WinToets 5 | uitgeverijen

Voor uitgeverijen hebben we een reeks aan mogelijkheden. Wij werken samen met tientallen grote en kleine uitgeverijen in Nederland en Vlaanderen. Neem in alle gevallen met ons contact op en leg aan ons voor wat uw plannen zijn. Wij geven u vervolgens een advies op maat en zullen een daarbij passende offerte voor u opstellen.

Vier veel voorkomende mogelijkheden:

 • [1] Ontwikkeling van standaardtoetsen en -banken voor klanten
  Distributie: via download als WinToetsTST- of QuaynXML-package [zip].
  Praktijk: klanten kunnen vanuit een met een wachtwoord beveiligd sitedeel zip's downloaden met de toetsen en die openen in hun eigen versie van WinToets en/of Quayn.
  Benodigd: licentie op WinToets met Basisbedrag 'verspreiden' en een licentie voor minimaal één titel/vak/methode.

 • [2] Ontwikkeling van uitgebreide WinToetsXML-, HTML5- en/of SCORM-itembanken voor klanten en voor ontsluiting via een eigen uitgeversportal.
  Distributie: via eigen portal ontsluiten.
  Praktijk: cursist logt in in uw eigen leerportal en vindt daar de direct af te nemen toetsen, die worden afgenomen via onze HTML5-player. 
  Benodigd: licentie op WinToets met Basisbedrag 'online aanbieden' en een licentie voor minimaal één titel/vak/methode.

 • [3] Uitleveren van toetsen en/of itembanken via cloudapplicatie Quayn.
  via Quayn distribueren]
  Praktijk: u deelt de ontwikkelde toetsen vanuit Quayn rechtstreeks met de klant, die in dat geval zelf over Quayn moet beschikken.
  Benodigd: licentie op WinToets met Basisbedrag en minimaal één titel/vak/methode + licentie op Quayn voor het kunnen distribueren van toetsen en/of itembanken.
   
 • [4] Integreren van Quayn-functionaliteit ['de online WinToets'] in een eigen portal 
  Distributie: via API Quayn koppelen aan eigen portal, zodat cursisten toetsen online kunnen afnemen via onze HTML5-player en waarbij u uitslagen terug kunt inlezen voor het geven van eigen analyses. Hier is altijd maatwerk bij benodigd.
  Praktijk: u koppelt zelf Quayn-functionaliteit aan functionaliteit binnen uw eigen portal, op basis van onze API.
  Benodigd: licentie op WinToets met Basisbedrag en minimaal één titel/vak/methode + licentie op Quayn voor het kunnen distribueren van toetsen en/of itembanken + licentie en sla voor gebruik van onze Quayn API.
  Let op: het gebruik van WinToets 5 EXPERT is niet gratis als een ontwikkellicentie voor Quayn wordt afgesloten, maar er geldt wel een speciale prijs voor gebruikers van Quayn+WinToets. Quayn werkt enkel op basis van ons WinToetsXML-formaat. IMS QTI NL wordt via WinToets ondersteund voor import en export. 

In alle vier de gevallen raden we aan items te ontwikkelen binnen WinToets en pas na eindredactie te gaan distribueren, via eigen download, website, elektronische leeromgeving of Quayn. DRP kan u assisteren en adviseren bij al deze trajecten.

Basismogelijkheden per licentietype.

Prijzen betreffen jaarbedragen en zijn exclusief 21% btw.
Jaarlijks vindt een prijsverhoging plaats op basis van de CBS-prijsindex.
Licenties worden jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan tot drie maanden voor het verlopen.


Informatie bij de te verstrekken licenties:

Onze instap/basislicentie gaat er standaard vanuit dat u alle gemaakte toetsen aan de instellingen aanbiedt in het WinToets TST- of WinToets XML-formaat en zonder één van onze players. De ontvangende instellingen moeten de toetsen via hun eigen licentie op WinToets 5 of Quayn kunnen openen, aanpassen en afnemen. Afname en analyse vindt dan bij de klant plaats.

 • Gehanteerde opslagformaten.
  Ons WinToetsTST-formaat is enkel leesbaar binnen WinToets, is volledig gecodeerd en beveiligd. WinToetsXML is ons eigen leesbare uitwisselbare formaat en wordt gebruikt voor import/export uit en naar WinToets 5, HTML5-websites, elektronische leeromgevingen en ons cloudproduct Quayn. IMS QTI NL is een beperkte Nederlandse variant van IMS QTI 2.1 en bedoeld voor uitwisseling van toetsen tussen verschillende systemen. WinToets kan met beide overweg voor import en export. Hiervoor hebben we ook een converter beschikbaar.
 • Uitgeverslicentie Basis: 
  Voldoende voor de periode dat u nog aan het ontwikkelen bent en nog niet uitlevert aan klanten. Alle auteurs mogen beschikken over het programma, mits ze werken voor de uitgeverij.
 • Toetsen verspreiden: licentie per titel/ vak/ methode/ 
  Enkel de TST- of XML-bestanden en mogelijke bronnen mogen worden verspreid. De WTAfname- en/of Flash- en/of HTML5-player mag niet worden meegeleverd. De ontvanger van de toetsen dient zelf te beschikken over WinToets 5 of Quayn. U ontvangt WinToets 5 SUITE. Op het moment dat een licentie niet wordt verlengd, mogen gemaakte toetsen niet meer worden verspreid en geen bestaande toetsen meer worden aangepast. Het is niet toegestaan anders dan voor uw eigen bedrijf toetsen te maken en te verspreiden. Geen enkel onderdeel van WinToets mag worden meegeleverd.

AFNAME VINDT PLAATS IN UW LEERPORTAL

 • Toetsen verspreiden via uw portal: licentie per titel/ vak/ methode/  
  Bedoeld voor als u toetsen niet per download wilt gaan aanbieden, maar ze via onze HTML5-player wilt gaan afspelen vanuit uw eigen portal. Neem voor een offerte op maat contact met ons op via info@drp.nl.

EXTRA MOGELIJKHEDEN.

 • Speciale prijs voor zzp-ers met eenmanszaak
  Bedoeld voor stichtingen, (groepen) docenten en kleine zelfstandigen, die tegen een kleine vergoeding toetsenbanken willen gaan verspreiden in het onderwijs, in WinToetsTST- en/of WinToetsXML-formaat. U kunt deze prijs aanvragen door toezending van een KvK-kopie en een begeleidende e-mail met wat uw plannen zijn. Wij bepalen daarna of u voor deze licentie in aanmerking komt en nemen contact met u op. Stuur één en ander naar info@drp.nl. 
 • Helpdesk en ondersteuning. 
  Licentiebedragen zijn altijd exclusief presentaties, advisering en inhoudelijke begeleiding. De helpdesk is bedoeld voor technische vragen en bij problemen. Presentaties en advisering zijn mogelijk vanaf € 349 per dagdeel te Zuidhorn en € 649 incompany en/of € 79 per uur (excl. btw).

TOETSEN IN DE CLOUD

 • Quayn. 
  Meer informatie over de mogelijkheden WinToets 5 te combineren met het online aanbieden van toetsen in onze cloudoplossing Quayn? U kunt prima in WinToets ontwikkelen en in Quayn uitserveren. U kunt ook Quayn-toetsen batchgewijs aanpassen in WinToets en daarna terug plaatsen. U kunt toetsen in formaten als IMS QTI omzetten via WinToets 5 en daarna aanbieden vanuit Quayn. 
  [ zie hier ]

Mochten wij bemerken dat met een eigen licentie toetsen worden ontwikkeld en dat die vervolgens commercieel verspreid worden via een ander bedrijf of uitgeverij, dan zullen wij dit oneigenlijk gebruik van WinToets melden bij de desbetreffende uitgeverij of dit bedrijf. De verkopende uitgeverij zal dan ook zelf een licentie moeten regelen. 

 

De Rode Planeet
Hooiweg 5
9801 AJ Zuidhorn
telefoon 0594-501660
fax 0594-501669

mail info@drp.nl