Logo
| voor digitaal toetsen

Producten

Zoeken

Itembank Biologie | voor docenten in het voortgezet onderwijs

Wat is het: standaard onderdeel van Quayn CONTENT (= meest uitgebreide licentie op Quayn).
Ook los verkrijgbaar bij WinToets en Quayn.
Voor wie is het: docenten biologie in het voortgezet onderwijs. 

De Biologie itembank is een product van de NVON en wordt exclusief verspreid door De Rode Planeet bv. Doel is te voorzien in de grote vraag naar extra uitfilterbare itembanken bij het schoolvak biologie, ideaal voor gebruik binnen formatieve gepersonaliseerde leerroutes. Deze itembank kan los besteld worden door gebruikers van onze producten WinToets of Quayn of worden verkregen, door als school een licentie te nemen op Quayn CONTENT.

Reserveren/ bestellen/ info aanvragen: [ formulier ]

  • Type toetsen: we leveren alleen itembanken en geen eindtoetsen (die kunnen zelf worden samengesteld). Onze toetsen zijn geschikt voor basale training voorafgaande aan een toets en verdieping of extra oefening na een afgenomen toets, op onderwerpen waar de leerling moeite mee heeft.
  • Voor niveaus: er zijn toetsen ontwikkeld op vmbo kgt-niveau en op h/v-niveau. Het is aan de docent om per leerling of groep te bepalen welke toetsen bij welke oefening worden gekozen.
  • Aantal items: > 20.000 bij eerste uitlevering, uitgroeiend tot minimaal 25.000 eind 2017. Alle vragen zijn gemetadateerd aanwezig in itembanken en per itembank zijn kant-en-klare examens beschikbaar.
  • Prijs en licentie: we werken met een jaarlijks te betalen licentie van Euro 149 [excl. btw] per BRIN-locatie. Het eerste jaar kost de itembank Euro 400 [excl. btw]. Binnen deze licentie worden jaarlijks duizenden nieuwe vragen toegevoegd. Het ligt in de planning deze itembank te komende 10 jaar verder uit te bouwen. 
  • Koppeling aan Magister: alles is bruikbaar binnen de Magister-ELO als uw school beschikt over een koppellicentie Magister-Quayn. Alle losse projecten zijn direct in te plannen.
  • Aanpassen: alle vragen en toetsinstellingen zijn aanpasbaar en eigen vragen en bronnen zijn toe te voegen. Het is niet toegestaan vragen of itembanken te delen met derden. Gebruik is enkel toegestaan, zolang een licentie loopt.
  • Brongebruik: is voorlopig nog beperkt tot bronnen uit examens en de Biologie Olympiade-toetsen i.v.m. copyright op bronnen. We streven ernaar eigen bronnen te maken en toe te voegen aan vragen. 

>> Naar aparte website bij de Itembank Biologie
>> Itembank Biologie bestellen

 

De Rode Planeet
Hooiweg 5
9801 AJ Zuidhorn
telefoon 0594-501660
fax 0594-501669

mail info@drp.nl