Logo
| voor digitaal toetsen

Producten

Zoeken

Examentraining | voor alle vakken in het voortgezet onderwijs

Wat is het: standaard onderdeel van Quayn CONTENT (= meest uitgebreide licentie op Quayn)
Voor wie is het: docenten vo van alle niveaus en alle vakken.

Verdere uitleg bij de inhoud:

We bieden scholen de bekende online Bloqs Examentrainingen aan. Vanuit Quayn kan een docent de leerling laten oefenen met minimaal de meest recente examens van de laatste vier jaar. Bij vakken waar het examenprogramma verandert, bieden we ook trainingen aan bij de nieuwe onderwerpen. Inclusief algemene onderdelen die men bij geen van de andere examentrainers zal vinden. Met uitgebreide analysemogelijkheden na afloop van alle proefexamens. Cijferbepaling op basis van CSE-secuur. Er is een zelf-nakijk-optie voor alle open vragen, zodat de leerling aan het einde direct een cijfer krijgt.

Meer weten over de diverse mogelijkheden met Bloqs? [ zie hier ]
Ouders en leerlingen kunnen ze zelf bestellen via de webshops van Iddink en VanDijk. 

Bloqs in school zelf inzetten
Scholen kunnen via de licentie Quayn CONTENT de examentrainers integraal inkopen voor inzet binnen de school. We delen dan de Bloqs Examentrainers met het Quayn-account van de school. Let op: oefenexamens zijn in Quayn en WinToets af te nemen, maar niet aan te passen. Docenten kunnen ze daarna direct inplannen voor hun eigen leerlingen. Alle cijfers en analyses komen in dat geval binnen de schoolomgeving binnen. Ook te gebruiken binnen de Quayn-Magisterkoppeling.

Ouders en leerlingen attenderen
Scholen die de Bloqs Examentrainers niet vie een licentie op Quayn CONTENT zelf willen inkopen, kunnen wel ouders hierop wijzen en ze met korting die laten aanschaffen. Neem met ons contact  op als u hierover meer wilt weten. Wij kunnen de school van uit te delen flyers voorzien. 

Aanbod 2018 [met EAN-bestelnummer]
We bieden complete pakketten met oefenexamens aan, aparte en in het pakket op te nemen rekenexamens en alle vakken per niveau los. Bij levering aan scholen, wordt niet per vak maar voor alle vakken in één keer ontsloten.

VMBO B/K en GT: [ zie hier ]
HAVO [ zie hier ]
VWO [ zie hier ]

Twee voorbeeldschermen uit een aardrijkskunde-examen.

De Rode Planeet
Hooiweg 5
9801 AJ Zuidhorn
telefoon 0594-501660
fax 0594-501669

mail info@drp.nl