Logo
| voor digitaal toetsen

Producten

Zoeken

Projectenbank Rekenen | voor het voortgezet onderwijs en mbo

Wat is het: standaard onderdeel van Quayn CONTENT (= meest uitgebreide licentie op Quayn)
Voor wie is het: docenten vo en mbo die leerlingen willen laten oefenen met rekenen.

Verdere uitleg bij de inhoud:

De Rekenen itembank is een product van De Rode Planeet bv. Doel is te voorzien in de grote vraag naar extra uitfilterbare itembanken bij het ERK Rekenen, te gebruiken voor en na af te nemen toetsen binnen een school voor voortgezet onderwijs. Inclusief ruim 30 oefenexamens, voor de niveaus 2F, 3F en 3S. Alle honderden projecten examens zijn direct te gebruiken als uw instelling beschikt over een licentie op Quayn CONTENT.

 • Type toetsen: we leveren alleen oefentoetsen en oefenexamens, maar geen summatief in te zetten eindtoetsen (die worden geleverd door toetsinstituten en exemenbureaus). Onze toetsen zijn geschikt voor verdieping of extra oefening na een afgenomen toets, op basis van onderwerpen (domeinen en subdomeinen) waar de leerling moeite mee heeft. Leerlingen kunnen hiermee hun landelijke examen voorbereiden. 
 • Voor niveaus:
  1F - eind basisonderwijs, voor oefenen na binnenkomst in voortgezet onderwijs
  2F - vmbo/ onderbouw havo/vwo
  3F - bovenbouw tweede fase en mbo4 
  3S - bovenbouw vwo (examentraining)
 • Aantal items: > 40.000 bij eerste uitlevering, uitgroeiend tot ongeveer 50.000 in de loop van 2018. Alle vragen zijn gemetadateerd aanwezig in itembanken en per itembank zijn kant-en-klare projecten beschikbaar.

 • Prijs en licentie: we werken met een jaarlijks te betalen licentie van Euro 149 [excl. btw] per BRIN-locatie. Binnen deze licentie worden jaarlijks duizenden nieuwe vragen toegevoegd. Het ligt in de planning deze itembank te komende jaren verder uit te bouwen.
 • Koppeling aan Magister: alles is bruikbaar binnen de Magister-ELO als uw school beschikt over een koppellicentie Magister-Quayn. Alle losse projecten zijn direct in te plannen.
 • Aanpassen: alle vragen en toetsinstellingen zijn aanpasbaar en eigen vragen en bronnen zijn toe te voegen. Het is niet toegestaan vragen of itembanken te delen met derden. Gebruik is enkel toegestaan, zolang een licentie loopt.
 • Brongebruik: we streven ernaar vooral eigen bronnen te maken en toe te voegen aan vragen. We hebben bij deze itembank al zo'n 4500 eigen bronnen ontwikkeld.

 • Ontwikkeld door: een docent Rekenen vo, samen met studenten wiskunde, werkzaam bij DRP en op basis van intern ontwikkelde generatoren. 
 • Bestellen: nog niet mogelijk, interesse kan al wel doorgegeven worden via: [ klik voor formulier ]
 • Verkrijgbaar als: alleen als gedeelde Quayn-omgeving (Quayn benodigd).
 • Onderwerpen: oefentoetsen per niveau en per niveau per domein en subdomein.
 • Andere vakken: een itembank voor het [ vak biologie ] is al verkrijgbaar, itembanken voor geschiedenis en aardrijkskunde komen binnenkort beschikbaar. Voor de moderne vreemde talen verwijzen we naar de Itembank 'Zilver'. Voor andere vakken wordt op dit moment niet ontwikkeld.

Voorbeldvragen voor diverse niveaus

 

De Rode Planeet
Hooiweg 5
9801 AJ Zuidhorn
telefoon 0594-501660
fax 0594-501669

mail info@drp.nl