Logo
| voor digitaal toetsen

Producten

Zoeken

Toetsontzorging via project Tests4Quayn | voor scholen vo

Scholen en scholengroepen kunnen DRP inschakelen voor het volledig 'ontzorgen' van het beschikbaar stellen van (oefen)toetsen en -examens aan docenten. Doel is dat docenten alle in de school aanwezige toetsmateriaal, direct digitaal kunnen inzetten in Quayn.

Wij kunnen scholen die een licentie op Quayn hebben, helpen bij drie zaken:

 1. Verzamelen van alle beschikbare toetsen die men al heeft gekocht via uitgeverijen als Malmberg, ThiemeMeulenhoff, Edu'Actief en mogelijk ook via projecten als VO-Content (Wikiwijs), oefentoetsen Toetsplaza (vmbo Landbouw), schoolexamenbank Platforms Vmbo, e.d. We zetten samen die in duidelijke mappen, waar alle docenten daarna direct mee aan de slag kunnen gaan. De school dient licenties te hebben geregeld op de materialen waar het om gaat.
   
 2. Scholen nemen bij DRP een Quayn CONTENT-licentie af op het totaal aan itembanken voor de talen, oefentoetsen bij lesmethodes (ontwikkeld op basis van het OnderwijsBegrippenKader), Bloqs Examentrainingen, woordenlijsttoetsen, spreektoetsen (mvt) en vakitembanken. Wij delen het materiaal waarvoor een licentie wordt afgesloten met de scholen, waar docenten dan weer direct mee aan de slag kunnen gaan.
   
 3. Wij helpen scholen met het volledig omzetten van alle (eigen) toetsen uit Word naar Quayn en richten die zodanig in, dat docenten daar weer direct mee aan de slag kunnen gaan. Naar keuze helpen wij docenten dit zelf te doen of wij nemen alle toetsen in en zetten die met een groep universitaire studenten om naar Quayn. Wij hebben de beschikking over eigen metadatalijsten bij >1200 lesmethodes, inclusief BegrippenKaderOnderwijs, hoofdstukkenstructuur van het boek én keuze uit drie indelingen voor cognitieve metadata (Bloom, OBIT of RTTI). Op maat uit te breiden met andere indelingen.

DRP heeft als enige partij in Nederland (alleen binnen het project) beschikbaar:

 1. Metadatastructuren bij > 1200 bekende lesboeken voor voortgezet onderwijs, op basis waarvan docenten zelf eigen gemetadateerde toetsen(banken) kunnen ontwikkelen. Hierin is de hoofdstukkenindeling van de boeken opgenomen, maar ook het OnderwijsBegrippenKader en de bekende taxonomieën voor cognitie. Ieder boek dat in uw school voorgeschreven is, maar ontbreekt in ons overzicht, nemen we kosteloos op. Direct te gebruiken in WinToets én Quayn.
   
 2. Woordenboeken per vak, te koppelen aan de af te nemen toetsen in Quayn, waarna op woordniveau in een oefentoets uitleg bij dat woord wordt gegeven. Eigen woorden met uitleg kunnen aan ons worden doorgegeven, waarna die worden toegevoegd.
   
 3. Feedbacklijsten per vak, op basis waarvan later bij het nakijken in Quayn, voor gestructureerde feedback kan worden terug gegeven aan de leerling/student. Samen met de school kunnen we aangepaste feedbacklijsten maken.
   
 4. Voorleesfunctionaliteit op maat. Binnen Quayn en WinToets 5 SUITE kan ReadSpeaker worden aangezet voor het voorlezen van elke toets in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. U kunt zelf een stem en taal kiezen en het voorlezen aan- en uitzetten per project.
   
 5. Met Quayn een uniek toetssysteem, dat geschikt is voor adaptief toetsen, formatief leren en oefenenen met feedback in plaats van summatief toetsen, dat op elk type device werkt en met vraagtypes werkt waar andere pakketten alleen van kunnen dromen: tekenen, wiskundig tekenen, spreken, flashcards en meer. Quayn is gekoppeld aan pakketten als Magister en een koppeling met Eduarte is in voorbereiding. Toetsen kunnen gelinkt worden aan elke website of elo. Quayn voldoet aan diverse open standaarden. Quayn is volledig koppelbaar aan ons pakket WinToets, voor beveiligde offline afname en afname zonder internet.

Doel: het volledig digitaliseren van alle in de school aanwezige toetsen en dat zodanig, dat daarna elke docent binnen de school of het bestuur ermee aan de slag kan gaan, zonder in de weer te moeten gaan met het 'uitpakken en uploaden van zips' of 'het omzetten van Word-documenten naar digitaal'.

Interesse?
Scholen die interesse hebben in dit totaalproject voor toetsontzorging, kunnen bij ons een Factsheet aanvragen via [ dit formulier ]. Aansluiten op de Quayn CONTENT-itembanken is mogelijk vanaf januari 2018. As bestuur/directie kunt u bij ons een gesprek aanvragen, waarin we alle mogelijkheden van offline en online toetsen samen bekijken en waarbij wij één en ander praktisch laten zien.

Een gesprek en presentatie is aan te vragen via [ dit formulier ].

De Rode Planeet
Hooiweg 5
9801 AJ Zuidhorn
telefoon 0594-501660
fax 0594-501669

mail info@drp.nl