Logo
| WinToets 5.0

Magister 5.x

 
Zoeken

WinToets en Magister

Op deze pagina ziet u hoe de relatie is tussen WinToets en Magister 5.x.
We proberen actuele zaken hier regelmatig toe te voegen. Het geeft u een globale indruk van onze onderlinge relatie.

Deze pagina is voor het laatst aangepast: december 2011

VELD
INFORMATIE
Naam elo Magister 5.3 [versie 2011]
Doelgroep Scholen binnen het voortgezet onderwijs, die werken met Magister.
Algemene informatie Najaar 2010 is binnen het al langer aanwezige elo-onderdeel een module voor het verwerken van SCORM-packages beschikbaar gekomen. Er is nu een koppeling met WinToets 4.0 EXP mogelijk op basis van SCORM 2004 [1.3].
Artikel juni 2011: [ klik hier ]
Artikel november 2010: [ klik hier ]
Naar handleiding gebruik WinToetsen in Magister: [ klik hier ]
Uitgever SchoolMaster is gevestigd in Leeuwarden.
SchoolMaster is een onderdeel van Iddink te Ede.
Website uitgeverij

http://www.schoolmaster.nl/ en https://www.iddink.nl/

Ingang elo Via eigen ingang van de instelling
Import/export van/naar WinToets WinToets 4.0 EXP exporteert naar Magister 5.1. 
Dit gebeurt via SCORM/FLASH met behoud van > 30 itemtypes en veel brontypes.
In WTMaak 4.0 EXP: Bestand | Exporteren | Naar elo's | Magister.
Bronnen gaan mee De meeste, via SCORM/FLASH.
Opmaak gaat mee Veel, via SCORM/FLASH.
Type overleg Er is overleg sinds voorjaar 2008. Eind 2010 zijn de contacten aangehaald en zijn afspraken gemaakt over verdere koppeling.
Vanaf WinToets versie 4.0 EXP SCORM/FLASH-koppeling vanaf WinToets 4.0 EXP.
Ondersteunde itemtypen Alle meerkeuze-, open-, matching-, ordening-, geluid- en hotspotitemtypes (behalve de meermeerkeuzehotspot) bij SCORM/FLASH. [WinToets 4.0 EXP]
Ondersteunde bronnen bij export/import Via SCORM/FLASH [WinToets 4.0 EXP] JPG, GIF [beeld], MP3 [geluid], FLV [video] en alle extern aan te roepen als websites en documenten.
Toekomstvisie Het ligt in de planning nog veel uitgebreidere koppelingen tot stand te brengen. Er zal ook een koppeling op cijferniveau komen met de WTWEBportal, die zomer 2011 zal uitkomen.
Laatste afspraken gemaakt in Najaar 2011.
Exportoptie naar Magister is in WinToets 4.0 EXP aanwezig vanaf april 2008.
Voorjaar 2012 verwachten we een integratie van toetsafname binnen Magister via onze Quayn Portal.
Al in gebruik in onderwijs Veel scholen in het voortgezet onderwijs en het MBO werken met het administratiepakket Magister. Enkel voor hen is deze koppeling van belang.
Beoordeling koppeling [max. vijf sterren] [ via SCORM/FLASH ]:     

Voorbeeldschermen

[ een wintoets wordt afgenomen binnen Magister ]

[ WTFlash toont wat goed en wat fout gemaakt is ]

[ het cijfer (na cesuur) is opgeslagen binnen Magister ]

 

De Rode Planeet
Hooiweg 5
9801 AJ Zuidhorn
telefoon 0594-501660
fax 0594-501669

mail info@drp.nl