Logo
| WinToets 5.0

Support

 
Zoeken

Do IT WinToets 4.0 Deel II


Hoofdstukkenindeling Deel II [onder voorbehoud]

Auteur: Allard Bijlsma
Uitgever: Instruct | Bodegraven
Verschenen: oktober 2009 | 1e druk
Bijgewerkt tot: versie 4.0.100
Bestellen ? [ klik hier ]


Deel II: Gevorderde mogelijkheden

[1] Projecten genereren

- Idioom- en begripstoetsen
- Gatenteksten
- Comboboxitems
- Werken met de zinnengenerator [EXP]
- Werken met de spellinggenerator [EXP]

[2] Een projectenbank opzetten

- De kunst van het metadateren
- Metadatastructuur vastleggen
- Betere verwijzing naar mindmapping
- Batchgewijs metadateren
- Samenwerken met medeauteurs

[3] Projecten uitfilteren

- Verschillende vormen van itemselectie
- Instellingen die de projecten beïnvloeden

[4] De ultieme projectenbankcheck

- Werken met memo’s in het project
- Check op fouten in het project
- Check op ontbrekende metadata
- Tips en trucs

[5] WinToets inzetten als leerprogramma

- Werken met infoschermen
- Integratie van websites in lesmateriaal
- Projecten als actieve werkvorm
- Voorleesboeken en diashows
- Verwijzen naar: werken met sprongen [4.0 EXP]
- Verwijzen naar: structuur aanbrengen in leermateriaal [EXP][6] Afdrukken, taal en lay-out op maat
- Standaard uitdraai maken
- Uitdraai op maat maken
- Taal instellen voor WTAfname | voorbeelden: Fries en Engels
- Lay-out meenemen met WTAfname
- Start- en eindschermen aanpassen

[7] Projecten voorlezen en adaptief toetsen

- Voorleesfunctie aanzetten
- Alternatief: werken met eigen stem
- Adaptief methode  1: met in te stellen drempels
- Adaptief methode  2: adaptief/at random per metadataveld
- Adaptief methode  3: adaptiviteit na afloop
- Voorbeeld: geografische kennistest

[8] Certificaten en diploma’s gebruiken
- Certificaat voorbereiden
- Certificaat gebruiken
- Eigen certificaten maken

[9] Enquêtes afnemen

- Enquête aanmaken
- Inlogvragen opstellen
- Enquête afnemen
- Uitslagen terugzien in WTAnalyse

[10] Projectuitslagen analyseren
- Itemmoeilijkheid aflezen
- Onderscheidingsvermogen bekijken
- Projecten direct aanpassen
- Het uitlezen van resultaten van enquêtes

[11] Projectafname regelen in een netwerk

- Boomstructuur voor projecten opzetten
- Werken met een centrale bronnenmap
- Schrijf- en leesrechten instellen
- Meer informatie opvragen
- Beheer van bestanden zoals spellinglijsten
- In kantlijn: rondleidingen via WinToets Mediacentrum

[12] Projecten opstarten via WTMenu

- Een menu opzetten [algemeen]
- Een menu vullen
- Werken met dynamische mappen
- Opmaak voor een menu regelen
- Menu activeren op pc of in netwerk

[13] Fraude en misbruik voorkomen

- Beveiliging met wachtwoorden
- Docentwachtwoorden en -log
- Tweede opstart blokkeren
- Mogelijke fraude terugzien in WTAnalyse
- Verwijzen naar: Afbreken toets blokkeren via Museumstand [EXP]
- Beveiliging van het netwerk
- In kantlijn: rondleidingen via WinToets Mediacentrum

 

De Rode Planeet
Hooiweg 5
9801 AJ Zuidhorn
telefoon 0594-501660
fax 0594-501669

mail info@drp.nl