Logo
| WinToets 5.0

Smartschool

 
Zoeken

WinToets voor Smartschool | Naadloos gekoppeld

In december 2008 zijn DRP, de makers van WinToets en Smartbit, de makers van het online leerplatform Smartschool, een samenwerking aangegaan. Smartschool was het eerste online leerplatform dat gebruik maakte van de mogelijkheid aan het einde van een toets die afgenomen is met (toen nog) onze Flash-player, om een uitgebreide gecodeerde XML uit te lezen. Op basis hiervan zijn binnen Smartschool na een als SCORM 1.2 ingelezen HTML5- of WTFlash-pakket, uitgebreide analyses te tonen aan de gebruikers binnen Smartschool. Tevens heeft men een koppeling gemaakt naar de cijfermodule Skore, waardoor elk behaald cijfer automatisch verwerkt wordt. Het gaat hier om de ultieme droom van elke docent en in Vlaanderen kan men hier dus al mee aan de slag. Inmiddels koppelen we standaard via HTML5/SCORM-pakketjes vanuit WinToets 5.0 voor Smartschool van zomer 2015.

De praktijk in beeld gebracht

Stap 1: Exporteer een project vanuit WinToets voor Smartschool naar SCORM 1.2

Exporteren geschiedt vanuit een speciaal ontwikkelde WinToets voor Smartschool. Deze versie biedt enkel vraagtypes aan die onze HTML5- (default) en WTFLash-player ondersteunen. Hierdoor werkt deze versie naadloos samen met Smartschool. Dit programm is ontwikkeld door DRP Publishing te Zuidhorn en wordt verkocht via www.smartschool.be

 


Stap 2:
Lees het project in in Smartschool

Smartschool heeft een aparte importoptie voor WinToets-toetsen ingebouwd. Deze import is op maat gemaakt, in nauw overleg met DRP. Deze koppeling werkt daardoor foutloos.

[ het is mogelijk via SCORM 1.2 of SCORM 2004 te koppelen ]

Stap 3:
Neem het project af via onze HTML5- (default) of WTFlash-player.

De HTML5- (default) of WTFlash-player wordt bij elke export naar Smartschool meegenomen in de in te lezen ZIP. Hierdoor kan nooit een versieprobleem ontstaan, omdat de gebruikte player exact aansluit bij de versie van WinToets voor Smartschool, die men gebruikt. Doordat elo's vaak veranderen, is een veel gehoord probleem direct uit de wereld. Alle toetsen zijn volledig gecodeerd in de package aanwezig, dit in tegenstelling tot standaard SCORM-packages, waarbij een slimme cursist in de code met een toets kan meekijken. Toetsen binnen Smartschool is hierdoor zeer veilig.

HTML5- en WTFlash-toetsen kunnen terug ingelezen worden in WinToets voor Smartschool. WinToets is één van de weinige pakketten in de wereld die hierdoor zijn eigen SCORM-packages terug kan inlezen. Alle WinToetsopmaak en instellingen blijven daarbij intact. Bezit men dus niet de WinToets-TST [het bronbestand], dan kan men ook de XML-versie [het geëxporteerde bestand] inlezen. Is deze XML-gecodeerd, dan is daarbij soms wel een wachtwoord benodigd van de maker.
Stap 4:
Bekijk het resultaat in Smartschool

Smartschool heeft een koppeling gebouwd met de WTAnalyse50.xml die de player na afloop beschikbaar heeft. Hierin zijn alle gegevens van de afname opgenomen. Smartschool biedt op deze manier veel meer analyses dan de standaard SCORM zelf biedt. Smartschool is op dit moment één van de weinige online platforms die deze file kan uitlezen.

 


Stap 5: G
eef de uitslag door aan Skore

Dit is een unieke koppeling: na afname van een toets, kunnen de behaalde cijfers met een enkele klik worden toegevoegd aan het cijferpakket Skore. U geeft aan waar het cijfer bij hoort en alle cijfers worden ingelezen. U hoeft dus de cijferlijsten apart niet nog weer handmatig te exporteren naar een cijferpakket of over te typen.
>> Info bij Skore

 

Hieronder ziet u dat de cijfers in een kolom in Skore zijn binnengekomen. In Skore is bekend hoe zwaar deze toets meetelt en voor welk totaalcijfer of rapport dit meetelt. Skore is ook ontwikkeld door het bedrijf Smartbit.

Voor meer informatie en het kopen van WinToets voor Smartschool kunt u terecht bij www.smartschool.be

De Rode Planeet
Hooiweg 5
9801 AJ Zuidhorn
telefoon 0594-501660
fax 0594-501669

mail info@drp.nl