Logo
| WinToets 5.0

WinToets in de ELO

 
Zoeken

WinToets in de ELO

Vrijwel elke school en instelling heeft tegenwoordig een ELO. We krijgen dan ook steeds meer vragen binnen over het opnemen van WinToets toetsen binnen de ELO. De EXPERT- en SUITE-versie van WinToets heeft vele mogelijkheden om toetsen naar de ELO van uw keuze te exporteren.

In dit artikel bespreken we:

 • de voordelen van het onderbrengen van toetsen in de ELO
 • de verschillen tussen het afnemen van 'normale' WinToets toetsen en geëxporteerde toetsen
 • hoe u te werk gaat om WinToets toetsen naar de ELO van uw keuze te exporteren

Inhoudsopgave

Sinds het uitkomen van WinToets 4.0 EXP is het mogelijk toetsen gemaakt met WinToets te exporteren naar de Electronische LeerOmgeving (ELO). Dit artikel bespreekt hoe u een export kunt maken en opnemen in uw ELO, en wat de verschillen zijn met het afnemen binnen een netwerk of op een standalone PC.

Welke ELO’s?
De exports vanuit WinToets zijn geschikt voor alle bekende ELO’s, zoals itslearning, N@tschool en Magister.  WinToets kent  voor een aantal ELO’s op maat gemaakte exports, die ingelezen kunnen worden in het toetssysteem dat in die ELO gebruikt wordt (o.a. itslearning, TeleTOP).

Voor alle ELO’s is er de mogelijkheid de toets te exporteren als SCORM pakket*. Vrijwel elke ELO kent  de mogelijkheid om een SCORM pakket af te spelen. U kunt dit voor de door u gebruikte ELO navragen bij uw systeembeheerder of ICVT coördinator.

* SCORM  - Sharable Content Object Reference Model - is een standaard om online content in een ELO aan te bieden. SCORM definieert waaraan die content, maar ook de afspeelomgeving – in dit geval dus de ELO – moet voldoen. Er zijn twee versies van deze standaard: 1.2 en 1.3. De laatste wordt ook wel SCORM 2004 genoemd.

Op dit moment kan WinToets exports maken die geschikt zijn voor de volgende ELO’s. Achter elke ELO staat vermeld welke SCORM versies ondersteund worden. (mogelijk dat het overzicht niet helemaal actueel is; consulteer eventueel uw systeembeheerder of ICT-coördinator naar de laatste stand van zaken met betrekking tot uw ELO):

 • Blackboard   [1.2/2004]
 • Dokeos   [2004]
 • Fronter  [1.2]
 • itslearning  [1.2/2004]
 • Magister  [2004]
 • Moodle  [1.2/1.3]
 • N@tschool!  [1.2/2004]
 • Sakai  [2004]
 • SmartSchool  [1.2]
 • Studieweb [1.2]
 • TeleTOP [1.2/1.3]

Komt uw ELO niet voor in bovenstaande lijst, dan wil dat nog niet zeggen dat u geen WinToets exports kunt maken; als de ELO SCORM 1.2 of SCORM 1.3 ondersteunt is de kans groot dat het wel werkt. U kunt ons altijd om advies vragen.

Waarom toetsen in de ELO?
Waarom zou u toetsen beschikbaar stellen in de ELO?

Een aantal mogelijke overwegingen:

 1. Alles bij elkaar
  In de ELO wordt vaak het meeste, zo niet alle, digitale lesmateriaal opgeslagen. Documenten, toetsen, cijfers : alles staat bij elkaar, netjes geordend in vakgebieden en/of cursussen. (wat de mogelijkheden zijn hangt natuurlijk af van de gekozen ELO).
  Het is dan natuurlijk wel zo prettig om ook de toetsen hierin onder te brengen.
 2. Koppeling met leerling/cursistgegevens
  Een groot pluspunt van een ELO is dat daar, middels accounts, de gegevens van alle leerlingen of cursisten staan opgeslagen. Omdat de SCORM exports van WinToets deze gegevens automatisch uitlezen worden toetsuitslagen automatisch aan de leerling gekoppeld.
 3. Plaats- en tijdonafhankelijk toetsen
  Door toetsen op te nemen in de ELO kunnen leerlingen of cursisten in principe op elk gewenst tijdstip, en op elke gewenste plaats een toets maken.  Met name voor diagnostisch toetsen is dat een ideale situatie.

ELO-eigen toetssystemen
Diverse ELO’s bieden ook zelf een toetsmodule aan, variërend van zeer eenvoudig tot behoorlijk complex.

Het staat u uiteraard vrij die toetsmodules te gebruiken in plaats van WinToets. Bedenk echter wel het volgende:

 1. Uitwisselbaarheid
  Over het algemeen hanteren de ELO’s een eigen formaat voor hun toetssysteem. De toetsen zijn dus alleen te gebruiken binnen die ELO. Zolang u trouw blijft aan de ELO is dat geen probleem, maar stapt uw school of organisatie over op een andere ELO, dan bent u die toetsen zo goed als zeker kwijt.
 2. Papieren versie
  ELO-eigen toetssystemen kennen over het algemeen niet de mogelijkheid om de toetsen op papier af te drukken. En dat kan in bepaalde omstandigheden wel heel handig zijn. Bijvoorbeeld als de ELO ‘eruit ligt’, of als u een toets bij veel leerlingen of cursisten tegelijk moet afnemen (grote serverbelasting, slechte respons).
  Daarnaast is een papieren versie op dit moment nog steeds de beste garantie voor het voorkomen van fraude. Online systemen zijn nu eenmaal fraudegevoelig.
 3. Vraagtypes
  De uitzonderingen daargelaten, ondersteunen de meeste ELO-eigen toetssystemen slechts een beperkte set vraagtypes. Vraagtypes met multimedia bronnen? Sleepvragen? Hotspotvragen? Meestal zijn dat soort vragen er niet in te vinden.
 4. Gebruiksvriendelijkheid
  Inherent aan online systemen is dat er veel geklikt moet worden: elke actie moet aan de computer doorgegeven worden en vraagt weer een extra klik. Dat maakt dergelijke systemen vaak gebruiksonvriendelijk. Ook werken ze trager dan standalone systemen, en zijn opgeslagen documenten vaak moeilijk terug te vinden.

Zie ook Argumenten voor wie overweegt WinToets aan te schaffen

Verschillen WTAfname en SCORM toets
De meeste mensen die WinToets SCORM exports maken verwachten dat de toets er binnen de ELO exact hetzelfde uitziet als wanneer deze wordt afgenomen op de PC. Heel begrijpelijk natuurlijk. Echter, de omgeving waarin de toets wordt afgespeeld is een heel andere. Namelijk een WEB omgeving. Daarin zijn bepaalde zaken makkelijker te regelen, en andere juist (veel) moeilijker. Ook wordt de layout heel anders geregeld. Het kan dus haast niet anders of er zijn verschillen.

Als u een WinToets toets exporteert naar een SCORM pakket, houdt dan rekening met deze verschillen:

 1. Layout
  Voor het afnemen van toetsen op de PC wordt het programma WTAfname (onderdeel van WinToets) gebruikt. Dat programma draait echter niet op webservers, en dus ook niet op uw ELO.
  Daarom is een webversie van WTAfname gemaakt. Die versie heet WTFlash. De naam geeft al aan dat het om een Flash applicatie gaat. WTFlash is het programma dat de toets op de ELO inleest en afspeelt. Dat ziet er anders uit. En op een aantal punten werkt het ook net iets anders.
 2. Ondersteunde vraagtypes
  Niet alle in WTMaak beschikbare vraagtypes worden door WTFlash ondersteund. Het overgrote deel (meerkeuze, meermeerkeuze, getal, woord, open, sleep, hotspot, enz. enz.) wordt wel ondersteund, maar een aantal van de meer ’exotische’ types valt daarbuiten.
  Vraagtypes die niet ondersteund worden:
  1. Matching lijst
  2. Hotspot meerkeuze
  3. Alle Opdrachten vraagtypes
  4. Alle Game vraagtypes

Zie ook Itemtypes WinToets per versie

 1. Bronnen in vraagvak
  In tegenstelling tot WTAfname worden bronnen (plaatjes, PDF, muziek, video) in WTFlash 4.0,de vraagvakken niet meteen getoond. In plaats daarvan verschijnt een tekst zoals : {BRON A}
  Klikken op die tekst opent de bron in een apart popup venster.
  We werken hard aan een oplossing voor deze tekortkoming.
  N.B. In WTFlash 4.1 worden bronnen wel in het juiste vak getoond. Ook embedded bronnen zijn daarin mogelijk.
 2. Analyse
  Als een toets is afgelegd door een cursist of leerling wordt het resultaat als cijfer in de ELO opgeslagen.
  Voor de standalone versie van WinToets bent u daarnaast gewend dat u de resultaten van een toets in een analyse bestand kunt openen en bekijken.
  Voor toetsen die zijn geëxporteerd naar de ELO geldt dat helaas niet. Over het algemeen biedt een ELO geen voorziening om veel gegevens over de toetsafname op te slaan. Dat is geen tekortkoming van WinToets.

  Overigens zijn er (tot nu toe) twee uitzonderingen op deze regel.
  De Vlaamse ELO SmartSchool heeft er, in samenwerking met DRP, voor gezorgd dat er wel uitgebreide toetsresultaten worden opgeslagen die met een eigen programma kunnen worden geanalyseerd.
  In principe kan deze voorziening door elke ELO, in samenspraak met DRP, worden ingebouwd.
  Ook het Nederlandse Magister kan vcijfers direct verwerken in de juiste kolom van het juiste rapport.
 3. Overige verschillen
  Omdat de manier waarop video en geluidsbronnen ondersteund worden op het Internet verschilt van de manier waarop dat offline gebeurt, zijn er verschillen in de weergave van dit soort bronnen. In enkele gevallen kunnen bronnen niet weergegeven worden omdat het geen standaard formaat betreft.
  Weest u zich hier bewust van als u toetsen maakt die naar de ELO geëxporteerd gaan worden. Gebruik zoveel mogelijk (Internet) standaard formaten. Gebruik bijvoorbeeld geen plaatjes zoals deze standaard door het Windows programma Paint worden bewaard (met de extensie .BMP).

Exporteren
U begon zich al af te vragen: waar blijft de handleiding voor het exporteren?
We hebben het met opzet even uitgesteld, zodat u zich goed bewust van de andere omgeving waarin de toetsen afgespeeld gaan worden. Overigens is het exporteren een fluitje van een cent. Maar u moet er wel even op letten dat u de juiste keuze maakt.

>> Zie hier voor een handleiding per elo

Vragen
Heeft u nog vragen of opmerkingen met betrekking tot het exporteren van WinToets toetsen naar de ELO, dan kunt u een mailtje richten aan info@drp.nl

Paul Swennenhuis, DRP Publishing

De Rode Planeet
Hooiweg 5
9801 AJ Zuidhorn
telefoon 0594-501660
fax 0594-501669

mail info@drp.nl