Logo
| WinToets 5.0

Itembanken

 
Zoeken

Metadatalijsten [XML] per methode

Wilt u zelf of met uw team aan de slag met het zelf gaan ontwikkelen van gemetadateerde itembanken? Lees deze pagina nauwkeurig en zie waar wij u kunnen helpen met voorgestructureerde metadatalijsten per lesmethode.

Wat is metadateren?
Het metadateren van toetsvragen wil zeggen dat u uw toetsvragen voorziet van labels. Veelgebruikte labels zijn niveau, leerjaar, methode, hoofdstuk, type vraag (bijvoorbeeld reproductie of inzicht) of referentieniveau (bijvoorbeeld bij taal en rekenen: 1F, 2F of 3F).

Het metadateren van uw toetsen heeft een aantal grote voordelen:

 • Het arrangeren en beheren van toetsen wordt simpeler. Op basis van de labels kunt u toetsvragen selecteren, beheren en uw collectie gemakkelijk uitbreiden. Het maakt hierbij geen verschil of u dit voor uzelf doet, met uw sectie of zelfs landelijk met uw vakcollega’s.
 • Het analyseren van de toetsresultaten wordt verbeterd. U kunt uw resultaten uitsplitsen op de metadata, bijvoorbeeld op hoofdstuk of type vraag.

Met behulp van ons standaard metadataformulier voor Excel kunt u voor uw toetsen zelf een metadatalijst maken: u vult een Excel-formulier in en zet dat bestand om naar een zogeheten XML-bestand. Dat XML-bestand koppelt u in WinToets, waarna u de labels per vraag, per serie vragen of per toets kunt toekennen.

Overzichten en downloads
Wij hebben al vast metadatabestanden van veelgebruikte methodes ingevoerd. Deze kunt u direct gebruiken. U kunt ook een bestand downloaden en in Excel aanpassen aan uw eigen wensen.

 • Naar overzicht methodes, door ons voorzien van een metadata-XML: [ tijdelijk niet toegankelijk | begin 2017 gereed ]
  Let op: staat uw methode er niet bij: meld ons dat. Als u ons voorziet van de hoofdstukkenstructuur van uw methode, maken wij gratis een XML-bestand voor u aan.
 • Naar downloadonderdeel voor downloaden metadata/package: [ tijdelijk niet toegankelijk | begin 2017 gereed ]
  In elke zip vindt u de metadatabestanden bij uw methode in Excel, een leeg metadataformulier, het programma WTTConverter (let op: WinToets 5 EXPERT of SUITE of QuaynSupport nodig), waarmee u van uw Excel-XLS een XML maakt en een handleiding metadateren.
 • Excel-sjabloon downloaden (zip met XLS-sjabloon en XLS-voorbeeld):
  Om zelf een eigen metadata-XML te maken.

Online of lokaal
Vanaf WinToets 4.0.160 en natuurlijk WinToets 5, is het mogelijk te werken met een URI naar een metadata.xml (= metadatabestand). Een URI kan verwijzen naar een online geplaatst URL (bijvoorbeeld: www.mijnsite.net/metadata/metadata_bijmijnmethode.xml) of naar een lokaal pad (bijvoorbeeld: x:mijnmap/metadata_bijmijnmethode.xml). In WTMaak kunt u per project aangeven welke xml u wilt gebruiken. Wilt u gezamenlijk gaan metadateren met een groep collega's, dan raden we aan de metadata-XML online te plaatsen.

Zelf aan de slag gaan
>> Naar uitleg om dit zelf ter hand te nemen

Voorbeeld van een boek dat wij zelf al hebben omgezet:

Methode: Getal en Ruimte
Editie en deel: Editie 2010 | 3 havo | subdeel 1

[ in Excel wordt in een sjabloon de metadata ingebracht  ]

 

 

[ Ons programma WTConverter zet de spreadsheet om naar een XML ]

 

[ in WTMaak wordt de URI naar de XML aangegeven ]

Heeft u een training toetsconstructie nodig: [ kijk dan hier ]

 

De Rode Planeet
Hooiweg 5
9801 AJ Zuidhorn
telefoon 0594-501660
fax 0594-501669

mail info@drp.nl