Logo
| WinToets 5.0

Programma

 
Zoeken

De specifieke toetsmogelijkheden van WinToets 5

WinToets is niet zo maar een programma voor het maken en afnemen van toetsen, maar bezit een reeks van unieke mogelijkheden om het toetsproces te kunnen beïnvloeden. Vrijwel al deze mogelijkheden kunnen aan- en uitgezet worden tijdens de afname. Hierdoor zijn honderden combinaties van afname-instellingen mogelijk. Zo kan de ene toets meer voor het oefenen worden ingesteld en een examen meer voor het sec afnemen.

Omdat ons cloudproduct Quayn vrijwel al deze instellingen ook kent, is het prima mogelijk een oefentoets in WinToets te ontwikkelen en die vervolgens in Quayn af te nemen of een toets in Quayn te ontwikkelen en die vervolgens beveiligd binnen een netwerk met WinToets (onderdeel QuaynBrowser) af te nemen.

Enkele van de opties die aanwezig zijn:

VOOR DE TOETS/HET EXAMEN

 • Voor maximaal 26 velden per vraag metadata meegeven
 • Punten en aftrekpunten meegeven aan elke vraag
 • Cesuur met maximaal vier kantelpunten instellen voor de gehele toets
 • Extra inloginformatie opvragen voor gebruik bij enquêtes
 • At random vragen kiezen bij de start. Dat kan ook met een aantal per metadataveld
 • Afnemen met voorleesoptie voor dyslecten [SUITE met licentie op ReadSpeaker]
 • Kleuren instellen voor de afnemer
 • Fontgrootte instellen
 • Wachtwoorden meegeven voor maker, afnemer en om analyse te kunnen openen
 • Inloggen regelen: handmatig, via cursistenlijst, via netwerkinlog of LDAP

[ links wordt handmatig ingelogd en rechts via een gekoppelde cursiustenlijst ]

VOOR DE AFNAME

 • Bladeren aan/uit
 • Vragen wel/niet husselen
 • Antwoorden wel/niet husselen
 • Wel/niet te behalen punten tonen
 • Wel/niet punten tonen die zijn behaald
 • Wel/niet begrippen- of woordenlijst koppelen
 • Wel/niet beveiligde afname aanzetten. Hierbij is alles buiten WTAfname beveiligd en is de pc en het internet ontoegankelijk tijdens het afnemen

PER VRAAG

 • Tijdslimiet instellen per vraag
 • Commentaar aan/uit
 • Tips aan/uit
 • Achtergrondgeluid meegeven
 • Calculator aan/uit

 

[ één van de vele instelschermen in WTMaak; hier voor het instellen van opties die effect
hebben op de daadwerkelijk toetsafname ]

NA AFLOOP

 • Wel/niet uitslag geven
 • Type uitslag bepalen: cijfer, o/v of percentage
 • Naam opslagbestand en -doelsubmap bepalen
 • Resultaten per metatadaveld wel/niet tonen
 • Wel/niet tonen welke vraag goed of fout is gemaakt
 • Wel niet commentaar geven op basis van cijferhoogte
 • Wel/niet vervolgtoets klaar zetten

[ hier wordt na afloop de uitslag getoond en zijn ook de deelscores
per metadata en de juiste antwoorden in te zien ]

 

De Rode Planeet
Hooiweg 5
9801 AJ Zuidhorn
telefoon 0594-501660
fax 0594-501669

mail info@drp.nl