Logo
| WinToets 5.0

N@Tschool!

 
Zoeken

N@Tschool! en WinToets

Op deze pagina ziet u hoe de relatie is tussen WinToets en N@Tschool!. We proberen actuele zaken hier regelmatig toe te voegen. Het geeft u een globale indruk van onze onderlinge relatie.

Deze pagina is het laatst aangepast: december 2010

Informatieveld


Informatie

Naam elo N@Tschool!
Algemene informatie N@Tschool! wordt in Nederland gebruikt in het vo, maar ook in het mbo en het hoger onderwijs. Diverse vo-scholen zijn inmiddels gestart met een N@Tschool!-project, vooral rondom Rotterdam. N@Tschool! is een zeer complete elo, met uitgebreide toetsmogelijkheden. Het is één van de weinige elo's die aan toetsvragen metadata kan toekennen en toetsen kan afdrukken.
Uitgeverij ThreeShips Rotterdam.
Website uitgeverij http://www.threeships.nl/
Ingang elo Per instituut verschillend, via browser of offline client
Import/export van/naar WinToets

WinToets 4.0 EXP exporteert via SCORM/FLASH
In WTMaak: Bestand | Exporteren | Naar elo's | N@Tschool!.
SCORM-packages zijn op te nemen binnen Silverpoint.

>> Tutorial WinToets & N@Tschool & SilverPoint [PDF | november 2010]

Handleiding Bij v10: [ klik hier ] | Bij v11: [ klik hier ]
WinToets opnemen in Silverpoint: [ klik hier ]

Meer over Silverpoint via site Kennisnet: [ klik hier ]
Meer over WinToets in Silverpoint:[ klik hier ]
Bronnen gaan mee Via SCORM/FLASH | WinToets 4.0 EXP.
Opmaak gaat mee Via SCORM/FLASH | WinToets 4.0 EXP.
Type overleg Er is een aantal keren overleg geweest, voor het laatst in juli 2010. Wintoetsen kunnen geïntegreerd worden binnen Silverpoint 3, de SCORM-bouwer bij de elo.
Vanaf WinToets versie

3.1 PRO [IMS QTI]
4.0 EXP [SCORM/FLASH]

Ondersteunde vraagtypen

Alle meerkeuze-, open-, matching-, ordening-, geluid- en hotspotitemtypes bij SCORM/FLASH. [WinToets 4.0 EXP]

Ondersteunde bronnen bij export/import Via SCORM/FLASH [WinToets 4.0 EXP] JPG, GIF, PNG [beeld], MP3 [geluid], FLV [video] en alle extern aan te roepen als websites en documenten.
Toekomstvisie Waar mogelijk zullen wij koppelen aan mogelijk nieuw te ondersteunen standaarden binnen de elo.
Laatste afspraken gemaakt in Voorjaar 2010. WTFlash heeft een rol gekregen in het packaging-onderdeel SilverPoint. Er kunnen meerdere toetsen in één package worden opgenomen en cijfers kunnen in Silverpoint gemiddeld worden, voordat de eindscore naar N@Tschool! worden overgeheveld.
Al in gebruik in onderwijs Ja, diverse instellingen importeren toetsen op basis SCORM/FLASH.
Beoordeling koppeling [max. vijf sterren]

[ via SCORM/FLASH ]:    

[ via SilverPoint]:    

Voorbeeldschermen via Flash/SCORM:

 

De Rode Planeet
Hooiweg 5
9801 AJ Zuidhorn
telefoon 0594-501660
fax 0594-501669

mail info@drp.nl