Logo
| WinToets 5.0

Algemeen

 
Zoeken

Overzicht licentie WinToets 5 PRO, 5 EXPERT en 5 SUITE

We maken onderscheid in type instelling en binnen het onderwijs in welk type daarbinnen. Vraag bij onduidelijkheden altijd eerst een offerte aan. De instapversie 5 PRO wordt alleen verkocht aan scholen voor basis- en voortgezet onderwijs.

[A] WinToets 5 PRO en EXPERT en SUITE | primair onderwijs [educatief]:
vanaf € 139 [één locatie PRO | basisonderwijs]
[ naar overzicht po-licenties ]
[B] WinToets 5 PRO en EXPERT en SUITE | voortgezet onderwijs [educatief]:
vanaf € 899 één locatie PRO | voortgezet onderwijs]
[ naar overzicht vo-licenties ]
[C] WinToets 5 EXPERT en SUITE | middelbaar en hoger onderwijs [educatief]
vanaf € 1499 [tot 500 studenten | mbo-hbo-wo]
[ naar overzicht mbo-ho-licenties ]
[D] WinToets 5 EXPERT en SUITE | bedrijven en instellingen:
vanaf € 1499 [tot 500 gebruikers | bedrijven/instellingen]
[ naar overzicht bedrijfslicenties ]
[E] WinToets 5 SUITE| educatieve uitgeverijen:
vanaf € 999 [één methode | educatieve uitgeverijen]
[ naar overzicht uitgeverslicenties ]
[F] QUAYN | licentie cloud- en iPadoplossing [SaaS]
mogelijk vanaf € 3 per gebruiker (incl. btw/ onderwijs/ max. 15 afnames/jaar]
[ naar website bij Quayn ]

Algemene informatie bij licentieregeling:

 • Licentiebedragen zijn altijd exclusief presentaties, advisering en inhoudelijke begeleiding.
 • De helpdesk is bedoeld voor technische vragen en bij problemen. Online presentaties via TeamViewer of Skype zijn tegen betaling aan te vragen.
 • WinToets 5 EXPERT en SUITE werkt naadloos naast onze cloudoplossing Quayn. Toetsen en itembanken zijn onderling uitwisselbaar, onder voorbehoud van afwijkingen van wat standaard is. De PRO-versie kan niet uitwisselen met Quayn.
 • De Rode Planeet bv werkt voor het programma WinToets met licenties die jaarlijks betaald moeten worden. Licentiecodes worden gebruikerafhankelijk verstrekt. Deze code en het debiteurennummer wordt gecodeerd opgeslagen in elke toets die wordt opgeslagen. Levering licentie geschiedt na betaling.
 • De beheersoftware heeft elk jaar een nieuwe licentiecode nodig, om weer een jaar vooruit te kunnen met het beheeronderdeel WTMaak en de andere onderdelen. Via de jaarlijkse licentie heeft u doorlopend het recht op upgrades, die online worden verstrekt in een afgesloten gedeelte van onze website. Levering licentie geschiedt na betaling.
 • Eenmaal gemaakte toetsen blijven altijd werken vanuit WTAfname, ook al verloopt de licentie. Naar SCORM/HTML5 en Quayn geëxporteerde toetsen zijn weer inleesbaar in WTMaak 5 EXPERT en SUITE, met behoud van alle standaard vraagtypes en opmaak (niet: opdracht- en gamevraagtypes).
 • In WinToets 5 EXPERT en SUITE gemaakte toetsen zijn exporteerbaar naar Microsoft Excel, naar ASCII-database en IMS QTI 1.0, 1.2, 2.1 en 2.1 NL, WinToetsXML en vrijwel alle bekende elo's via HTML5/SCORM.
 • WinToets kan de volgende formaten importeren: ASCII-database (incl. Access en Excel), WML, VRG, OTO, OHP en OH4 (WinLijst benodigd), CheckPoint, PAT/LINK, IMS QTI 1.0, 1.2, 2.1 en 2.1 NL , WinToetsXML, WinToets 1.1 en tekstverwerker (vooraf te coderen).
 • Deze licentieregeling is actief vanaf 20 april 2015. Wie vanaf die datum een versie van WinToets koopt, heeft automatisch het recht op het downloaden en gebruiken van alle updates van versie 5 PRO of EXPERT of SUITE (afhankelijk van versie die is aangeschaft) en de updates die binnen het licentiejaar uitkomen.
   
 • Bij vragen: stuur een e-mail naar info@drp.nl of bel met 0594-501660.
 • Bestellen kan via onze [ webshop ]

[ Prijzen geldig per 20 april 2015 ]

De Rode Planeet
Hooiweg 5
9801 AJ Zuidhorn
telefoon 0594-501660
fax 0594-501669

mail info@drp.nl