Logo
| WinToets 5.0

Support

 
Zoeken

Laatste nieuws bij de updates van WinToets 4

Hier vindt u een overzicht van alle vernieuwingen die in versie 4.0 zijn aangebracht, vanaf de eerste bètaversies in 2007 tot het uitkomen van de eerste openbare versie in maart 2008 en alle versies die daarna zijn verschenen.
>> naar downloadpagina updates [inlog vereist]

Ontwerp van alle versies 4.0: Allard Bijlsma & Peter Hartman & Paul Swennenhuis.
Programmeurs versie 4: Peter Hartman [PRO en EXP], Paul Swennenhuis [FLASH]. 
Bij inhoudelijke vragen, e-mail naar helpdesk@drp.nl  [helpdesk] of gebruik het vraagformulier

Inmiddels is versie 5.0 uitgekomen. Versie 4 wordt enkel nog onderhouden, maar niet meer uitgebouwd.

rss [abonneer u op een automatisch bericht bij updates]


 

Versie 4.0.307 | 23-03-2016 | setupversie

Versie 4.0 wordt al ruim twee jaar niet meer doorontwikkeld, omdat versie 5.0 nu de meest recente versie is. Regelmatig herstellen we nog wel wat kleine bugs. Daarom nu nog eenmaal een nieuwe setup, voor die instellingen die nog steeds versie 4.0 gebruiken. Verbeteringen:

 • Toevoeging van de RTTI online export.
 • Kleine fixes, zoals verbetering van de export van vreemde tekens naar XML.

 

Versie 4.0.291 | 24-10-2014 | setupversie

Volledig nieuwe setupversie, waarin een reeks kleinere aanpassingen zijn aangebracht, op basis van wensen van gebruikers. Deze versie bevat alle tussentijdse updates vanaf versie 4.0.50 t/m versie 291.

De eerstvolgende grote update betreft de uitrol van versie 5.0, in de loop van 2015.
Volg onze website en weblogs voor meer informatie over deze grootste update van WinToets sinds begin 2008.

Vernieuwingen in deze versie:

 • Nieuwe Flashkit, die de laatste problemen verhelpt, zoals ontstaan sinds einde september 2014.
  Noodzakelijk voor een ieder die Flashwebsite- en SCORM-pakketjes maakt.
  Alle bestaande SCORM-pakketjes dient u opnieuw te maken en te uploaden.

 

Versie 4.0.290 | 10-10-2014 | setupversie

Volledig nieuwe setupversie, waarin een reeks kleinere aanpassingen zijn aangebracht, op basis van wensen van gebruikers. Deze versie bevat alle tussentijdse updates vanaf versie 4.0.50 t/m versie 290.

Vernieuwingen in deze versie:

 • Nieuwe Flashkit, die alle problemen verhelpt, zoals ontstaan sinds einde september 2014.
  Noodzakelijk voor een ieder die Flashwebsite- en SCORM-pakketjes maakt.
  Alle bestaande SCORM-pakketjes dient u opnieuw te maken en te uploaden.
  Via [ dit formulier ] kunt u een bètaversie van WTConverter aanvragen, als u grote reeksen SCORM-zip's in één keer wilt omzetten.
  Oorzaak van de problemen ligt buiten de WTFlash zelf, maar bij een online partij die een codebibliotheek beheert.
 • Aangescherpte beveiliging onder Windows 8. Nieuwe sneltoetsen zijn afgevangen, die ervoor zorgden dat tijdens een veilige afname, cursisten toch naar internet konden gaan.


Versie 4.0.283 | 11-07-2014 [setupversie]

Volledig nieuwe setupversie, waarin een reeks kleinere aanpassingen zijn aangebracht, op basis van wensen van gebruikers. Deze versie bevat alle tussentijdse updates vanaf versie 4.0.241 t/m versie 283.

Onder meer in deze versie nu aanwezig:

WTMAAK

 • Knoppen voor invoer van ♀en de ♂aangebracht.
 • Verbeteringen in import en export IMS QTI 2.1.
 • Verbeteringen in de import van BlackBoard poolbestanden.

WTAFNAME

 • Het verbergen van applicaties in de geblokkeerde modus is aangepast.

WTANALYSE

 • Verbetering opslag resultaten voor instellingen die via wifi afnemen.
 • De extensie wtax kan gekoppeld worden aan wtanalyse40.exe. Bedoeld voor wie analysebestanden vanuit Quayn wil dooranalyseren in WTAnalyse.
 • WTAnalyse40 controleert nu of de xml header ontbreekt en zo ja dan plaats hij de header <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

WTXLStoXML

 • Verbeteringen in het verwerken van vreemde tekens.

 

Versie 4.0.241 | 16-05-2013 [setupversie]

Volledig nieuwe setupversie, waarin een reeks kleinere aanpassingen zijn eengebracht, op basis van wensen van gebruikers.


 

Versie 4.0.232 | 10-01-2013 [setupversie]

In deze grote tussentijdse update zijn onder meer de volgende aanpassingen aangebracht. Let op: het betreft een zodanig grote update, dat we zeker aanraden te updaten voor wie exporteert naar SCORM (elo) of Quayn.

WINTOETS | Uitbreidingen

 • [wtmaak] Alle EXE-files zijn sterk vergroot. Opstarten duurt iets langer, maar werking daarna wordt versneld.
 • [wtmaak] Alle namen van de labels van alle metadatavelden zijn nu vrij instelbaar.
  Let op: dit werkt nog niet in Quayn, maar komt daar ook.
 • [wtmaak] Metadatalabel Niveau kan nu lopen van 0-9, waardoor een verfijndere niveau-indeling mogelijk wordt.
  Let op: dit werkt nog niet in Quayn, maar komt daar ook.
 • [wtmaak] Rechtstreekse export naar Quayn-project. [EXP en SUITE]
  Hiervoor is een Quayn inlog benodigd.
 • [wtmaak] Nieuwe 'vreemde-tekens-kiezer' voor gebruik van Unicode karakters.
 • [wtmaak] Verbeteringen aangebracht in de QML-import (vanuit QuestionMark). [EXP en SUITE]
 • [wtmaak] Bij export naar WTFlash gaat nu ook de Hotspot_meermeerkeuzevraag mee. [EXP en SUITE]
 • [wtmaak] Bij Project | Basisinstellingen, wordt bij de keuze van een metadatabestand niet meer de hele URL getoond, maar alleen de naam van het XML bestand.
 • [wtmaak] Extensie TSTp wordt aan WTMaak gekoppeld tijdens de setup, zodat rechtstreeks vanuit Quayn naar WTMaak afgedrukt kan worden.
 • [wtafname] Kan nu alle Unicode-karakters tonen.
 • [wtanalyse] Anonimiseren van WTA-bestanden vanuit WTAnalyse.
 • [setup] Tijdens de setup worden alleen nog de Docent- en Cursist-schil iconen aangemaakt. Onder Windows 8 loopt dan de startpagina niet vol met iconen.

WINTOETS | Bugfixes

 • [wtafname] Probleem met toepassen van tijdslimiet is opgelost.

FLASH | Uitbreidingen en verbeteringen [EXP en SUITE]

 • Weergave van MathML ingebouwd.
  Let op: kan nog niet ingevoerd worden in WinToets. Wordt verwacht in Quayn in januari 2013.
 • Rekenmachine ingebouwd, zowel voor de uitgebreide als de beperkte versie.
 • Bladeren met PgUp en PgDn verbeterd.
 • Afspelen essayvraag gebruikt nu een kleinere en snellere editor.
 • Ingebouwd: automatisch doorgaan naar volgende vraag als tijdslimiet is verstreken.
  Hierdoor worden diashows tijdens de toets mogelijk.
 • Vestreken tijd wordt nu ook als tekst weergegeven.
 • Adaptief toetsen type 1 verbeterd.
 • Random selectie houdt nu rekening met infoschermen, gekoppelde items en verplichte items.
 • Weergave 'strip' met vraagnummers verbeterd.
 • WTFlash komt nu met een foutmelding als de XML van de toets niet valide is.

 Flash | Bugfixes [EXP en SUITE]

 • Afspelen YouTube video hersteld.
 • Onthouden open antwoorden hersteld. 

 

Versie 4.0.223 | 20-09-2012 [setupversie]

In deze tussentijdse update zijn onder meer de volgende aanpassingen aangebracht.

ALGEMEEN

 • Alle setups zijn opnieuw gemaakt.
 • Import aangebracht voor MoodleXML.
 • Diverse verbeteringen aangebracht in de werking van de WTFlash-player.

 

Versie 4.0.222 | 15-09-2012 [setupversie]

In deze tussentijdse update zijn onder meer de volgende aanpassingen aangebracht.

ALGEMEEN

 • Alle setups zijn opnieuw gemaakt.
 • Verbeterde export naar SCORM, op basis van de nieuwe WTFlash-player.

 

Versie 4.0.220 | 20-07-2012 [setupversie]

In deze grote tussentijdse update zijn onder meer de volgende aanpassingen aangebracht.
Let op: het betreft een zeer grote update en is een must voor wie exporteert naar Flashwebsite of SCORM of Quayn.

ALGEMEEN

 • Alle onderdelen zijn getest in de laatste bètaversie van Windows 8 64 bits. Er zijn geen problemen gevonden.

WTMAAK

 • Verbeterde import uit en export naar IMS QTI NL. DRP ondersteunt hiermee het landelijke initiatief te komen tot één uitwisselformaat.
 • Export naar Flash en SCORM geschiedt nu op basis van  de WTFlash-player. Deze compleet nieuwe Flash-player is eigenlijk gereserveerd voor WinToets versie 5.0, maar doordat de update pas in de loop van 2015 uitkomt, hebben we in deze update de nieuwe player al vast ingebouwd. Vereist uitgebreide update van de gehele WinToets applicatiemap.
 • Verbetering omzetting super- en subscript bij inlezen WinToetsXML. At random instellingen in een WinToetsXML import worden beter overgenomen
 • Versnelling testen WTFlash in testmodus. De eerste keer testen verloopt relatief traag, doordat eerst de tijdelijke map met inhoud moet worden aangemaakt. Bij elke volgende test wordt deze map hergebruikt en gaat het testen veel sneller.
 • Uitbreiding mogelijkheid extra kolom aan te brengen voor alle metadatavelden. Op termijn kan elk onderdeel beschreven worden voor de docent en voor de leerling. Analyses kunnen zo in 'leerlingtaal' getoond worden straks in WinToets 5.0 en Quayn [verwacht].
 • Bij "Project | Overzicht | Items" is een knop "Export naar Excel" toegevoegd.
  Dit exporteert alle rijen en kolommen naar een tabgescheiden asciibestand met als default locatie het bureaublad en als default naam "overzicht_items.xls"

 • Speciaal voor een groep Vlaamse scholen, is een import gebouwd voor BlackBoard vragenpools. Te vinden via Bestand | Importeren | IMS QTI (alleen EXP).

WTAFNAME

 • Verbeteringen aangebracht in de manier waarop in WTAfname een PDF wordt gestart en waarbij op basis van de extensie de applicatie moet worden gekozen. Problemen deden zich alleen voor als naast de Acrobat Reader ook het volledige Acrobatpakket van Adobe was geïnstalleerd.
 • Verbeteringen zijn aangebracht voor het werken met sprongen in toetsen. Toetsen kunnen nu ook worden afgesloten vanaf pagina's waar dat eerder niet kon.
 • Verbeteringen voor Windows 7 aangebracht, voor het blokkeren van toetsen tijdens de afname.

WTANALYSE

 • Extra menukeuzes voor het afdrukken van de uitslagen toegevoegd.
      "Bestand | Selectie | Naar Tekstverwerker | Uitslag uitgebreid "
      "Bestand | Selectie | Naar Tekstverwerker | Uitslag uitgebreid + Antwoorden"
      "Bestand | Selectie | Naar Tekstverwerker | Uitslag uitgebreid + Antwoorden + Juiste antwoord "

 • De afdrukroutine voor het rapport is aangepast zodat de ruimte voor de omschrijvingen wordt aangepast aan de langste omschrijving. De scores worden rechts uitgelijnd.

WTDIAGNOSE

 • Wachtwoordinlog werkt anders nu. Er is geen wachtwoordbestand meer nodig. Wie de applicatie wil gebruiken kan bij ons aanvragen hoe dit wachtwoord nu werkt. Stuur een mailtje met het verzoek hiervoor via uw instellingse-mailadres naar helpdesk@drp.nl. Deze informatie is niet op internet te vinden.

WTXLStoXML

 • WTXLStoXML is zo aangepast dat lege kolommen worden genegeerd en dat de positie van de kolommen met de opmerkingen niet uitmaakt. Dit is een voorschot op de nieuwe uitgebreide mogelijkheden voor metadatering in WinToets 5.0 [verwacht] en Quayn. WTXLStoXML kan nu met zowel de .XLS als de .XLSX bestanden van Excel overweg.

WTRESULTAAT

 • Verbeteringen aangebracht in de samenwerking tussen WTAnalyse en WTResultaat.

WTADMIN

 • Mogelijkheid ingebouwd gebruik te maken van LDAP voor het uitlezen van cursistinformatie uit het netwerk. Bij gebruik van LDAP is geen leerling.lst meer nodig. Instellingen die dat willen gebruiken, kunnen een helpfile hierbij opvragen bij helpdesk@drp.nl. LDAP werkt op alle Windows gebaseerde netwerken, dus niet vanuit Novell.

WTFLASH

 • Compleet nieuwe versie WTFLash met vele tientallen nieuwe mogelijkheden. Let op: deze versie is compleet nieuw vanaf 0 weer geprogrammeerd. Veel zaken werken anders en/of sneller nu. Er is twee jaar gewerkt aan deze nieuwe player. De hoofdzaken op een rij:
  • HTML weergave

   Volledige HTML weergave in het vraagvak en de antwoordvakken. Op termijn kunt u vanuit WTMaak 5.0 ook HTML direct toepassen. Al te gebruiken binnen onze programma's QuizPlanet en Quayn.

   Meertaligheid

   Vaste teksten (knoppen, statusbalk, resultatenscherm) kunnen in een willekeurige taal worden weergegeven.
   Engels en Nedelands zijn reeds beschikbaar, andere talen volgen.
   NB De toets zelf wordt niet vertaald!

   Hervatten functie

   Als een toets is afgebroken kan WTFlash deze hervatten op het afbreekpunt, met inachtneming van alle reeds gegeven antwoorden.

   Conditionele sprongen

   Afhankelijk van het antwoord op een vraag kan naar een andere vraag worden gesprongen.

   Speciale tekens

   In Open | Woord en Open | Open vragen kunnen cursisten via een speciale popup accenttekens, griekse letters, symbolen en dergelijke invoeren.

   Bronnen

   Afbeeldingen in vragen

   WTFlash geeft afbeeldingen in ALLE itemtypes embedded weer.
   In versie 4.0 gold dit al voor de meeste itemtypes maar nog niet voor de gatentekst en combobox vragen.

   Embedded media

   Video, applets, Flash bestanden, zelfs complete websites kunnen binnen een vraagvak worden weergegeven.

   Grote bron buiten bronvak weergeven

   Indien een grote bron is opgenomen in de vraag, kan deze in een aparte popup worden weergegeven. Dit vergemakkelijkt bijvoorbeeld het kunnen lezen van een PDF document, of het bekijken van details in een afbeelding. 

   Vraagtypes

   Ondersteuning hotspot meermeerkeuze

   WTFlash kan ook hotspot meermeerkeuze vragen afspelen.

   Visuele feedback hotspotvragen

   In het eindscherm kan de beantwoording van hotspotvragen visueel worden gecontroleerd.
   De cursist kan de plekken waar hij geklikt of gesleept heeft vergelijken met de correcte posities.

   Combobox antwoorden door elkaar

   In WTFlash 4.0 werden de antwoordopties van comboboxen getoond zoals ze ingevoerd werden.
   In de 4.1 versie worden deze opties in willekeurige volgorde getoond, indien op het item de instelling 'antwoorden door elkaar’ is aangezet.

   Extra

   Voorlezen

   De player kan vragen, antwoorden, tips en commentaren voorlezen.
   Voor het voorlezen zelf wordt gebruik gemaakt van ReadSpeaker. Dit werkt vanaf het najaar van 2012 en alleen bij afname binnen Quayn. Hiervoor dient een licentie te worden afgesloten. Neem voor meer informatie contact op met De Rode Planeet, via info@drp.nl

 

Versie 4.0.211 | 10-03-2012 [setupversie]

In deze versie zijn onder meer de volgende aanpassingen aangebracht:

WTMAAK

 • Verbeterde import uit en export naar IMS QTI NL. DRP ondersteunt hiermee het landelijke initiatief te komen tot één uitwisselformaat.

WTAFNAME

 • Reeks van verbeteringen rond snelheid en rond de communicatie over het verloop van het inloggen en het opslaan van analyses. Zie de nieuwe installatiehandleiding [inlog benodigd] voor alle uitleg bij de mogelijkheden en de te gebruiken parameters.

WTANALYSE

 • Verbeterde import van externe WTAnalyseXML (uit Quayn). UItslagen vanuit Quayn zijn nu nog beter lokaal in te lezen in WTAnalyse.

WTFLASH

 • Verbeteringen rond het weergeven van vreemde symbolen in tip- en commentaarvensters.

 

Versie 4.0.203 | 17-01-2012 [setupversie]

In deze versie zijn onder meer de volgende aanpassingen aangebracht:

WTMAAK

 • In de afdrukwizard | Uitgebreid is het mogelijk aan te vinken dat u op het antwoordblad ook een blok invulvelden voor naam, klas, nummer, docent en cijfer kan toevoegen.
 • Er is een wijziging aangebracht in het metadatavenster. Speciaal voor MBO-instellingen zijn de velden Kerntaak en Werkproces vanaf nu genest ten opzichte van Beroepsprofiel.

ANDERE ONDERDELEN

 • [wtafname] Verbetering aangebracht in de werking van het antwoordmodel bij het vraagtype Open | Open, voor als een leerlingzelf het antwoord mag nakijken.
 • [wtafname] Probleem met de aanwezigheid van een ' in een leerlinglijst, is verholpen.
 • [wtanalyse] Diverse uitbreidingen, op verzoek van gebruikers in de weergave aangebracht.
 • [wtxlstoxml] Kan nu ook bestaande DAT-metadatafiles omzetten naar XML.
 • [wtflash] Vele tientallen uitbreidingen en aanpassingen aangebracht, waaronder het kunnen werken met het euroteken. 

 

Versie 4.0.190 | 23 augustus 2010 [setupversie]

Alle onderdelen zijn voorzien van de laatste wijzigingen. Enkele aangebrachte wijzigingen:

ALGEMEEN

 • [setups] Alle setups zijn vernieuwd: netwerk, stand alone, terminal server en Smartschool.
 • [exe-files] Alle exe-files zijn opnieuw aangemaakt. Versienummer is voor allen nu 4.0.190.

LOSSE PROGRAMMA'S

 • [wtadmin] Probleem met afbeeldingen (indien niet eerste geexporteerd)  bij samenvoegen van twee toetsen is opgelost.
 • [wtmaak] Foutieve opmerking het meenemen van de calculator-regel bij gatentekst of woordvraag is weggehaald. Deze opptie werkt alleen bij het itemtype Open | Open.

 

Versie 4.0.182 | 27 april 2011 [setupversie]

ALGEMEEN

 • In principe is dit één van de laatste setups van versie 4.0. In 2015 zal versie 5.0 verschijnen. Deze versie is gratis voor alle huidige gebruikers van versie 4.0. Het betreft eigenlijk een update van versie 4.0, maar omdat we inmiddels > 150 updates uit hebben van versie 4.0 en instellingen vaak slecht updaten, gaan we in de loop van 2015 over op versie 5.0. We hopen dat beheerders nu nog een goede update zullen gaan plaatsen.

PRO en EXP

 • [wtmaak] Bij Project | Instellingen | Na afloop, wordt nu het gehele relatieve subpad getoond
 • [wtanalyse] Kleine verbeteringen op basis van wensen van specifieke gebruikers.
 • [wtmaak] Een exporttype naar DDK (alleen voor gebruik binnen projecten) is aangebracht.

 

Versie 4.0.175 | 22 februari 2011 [setupversie]

ALGEMEEN

 • [setups] Er zijn nieuwe setups gemaakt, die gebruikt kunnen worden voor nieuwe installaties en voor installatie thuis op pc of laptop. Ook alle updates zijn nu voorzien van het nummer 4.0.175.

PRO en EXP

 • [wtmaak] In versie 160-165 was een foutje geslopen, waarbij de Testmodus bij sommige vragen alle testvragen fout rekende. In deze versie is dat hersteld.
 • [wtmaak] Het invoeren van waardes bij Project | instellingen | Inlog is verbeterd. Met name voor het aanmaken van vragenlijsten, is het nu snel mogelijk een lijst van docenten (waarover leerlingen vragen moeten beantwoorden), woonplaatsen, e.d. via kopiëren en plakken aan te brengen. Overbodige spaties worden nu automatisch verwijderd.
 • [wtanalyse] Op het tabblad Statistiek wordt de statistiek niet meer direct berekent, maar zit die net als het "Overzicht items", nu onder een knop. Bij het opvragen van het "Overzicht items" moet er nu een locatie aangewezen worden, waar het overzicht als HTML-pagina opgeslagen moet worden.
  De grafiekbestanden komen in een submap met dezelfde naam als het html-bestand maar met de toevoeging "_bestanden". Is de bestandnaam dus bijvoorbeeld "overzicht items.html" dan komen de grafieken in de submap "overzicht items_bestanden". Windows "weet" dat het html bestand en de submap aan elkaar gekoppeld zijn (zolang je ze maar niet hernoemt).
  Doel van dit alles is het voorkomen dat bij grote databases berekeningen plaatsvinden, zonder dat eerst de juiste selectie is gemaakt.
 • [wtanalyse] Het statistiekfilter is gewijzigd, zowel qua layout als qua functie. Er kan nu ook op numerieke/alfanumerieke inlogvelden geselecteerd worden i.p.v. alleen op keuzelijsten. In een keuzelijst kunnen 1 of meer items geselecteerd worden. Scherm is duidelijker gemaakt en deelselecties kunnen sneller worden gemaakt. Steeds meer scholen nemen met WinToets vragenlijsten af.
 • [wtafname] WTAfname heeft nieuwe blokkering van Windows-toetsen/Taakbalk/Startmenu. Achter WTAfname komt nu een leeg blauw venster waardoor bij (even) minimaliseren de eventuele applicaties die op de achtergrond staan toch niet zichtbaar zijn. Bedoeld voor gebruikers van Windows 7.
 • [wtafname] Ook bij Opdrachtvraagtypes kan een calculator nu getoond worden. In te stellen in WTMaak, via Item | Instellingen.
 • [wtflash] Probleem hersteld bij het werken met cirkelvormige hotspots.

 

Versie 4.0.165 | 1 december 2010 [setupversie]

ALGEMEEN

 • Er zijn nieuwe setups gemaakt, die gebruikt kunnen worden voor nieuwe installaties en voor installatie thuis op pc of laptop. Ook alle updates zijn nu voorzien van het nummer 4.0.165.

PRO en EXP

 • [wtmaak] Het kiezen van een metadatalijst kan nu direct op uitgever en methode, bij de opstart van een nieuwe toets of via Project | Basisinstellingen. Op dit moment hebben we zo'n 15 methodes ingevoerd en dat worden er enkele honderden. In deze lijst zit de gehele hoofdstukken- en paragrafenstructuur van een boek. Docenten hoeven op die manier niet meer zelf metadata-lijsten te maken, als ze dat niet willen.
  Meer hierover: [ klik hier ] 
  Naar de help hierbij: [ klik hier ]
 • [wtrelocate] Probleem opgelost: verplaatste alleen een hoofdmap met toetsen. Verplaatst nu ook alle submappen met toetsen
 • [wtmenu cursist en beheer] Probleem met het tonen van bestanden in dynamische mappen verholpen
 • [WTFlash]
  • Probleem met versturen resultaten in Chrome opgelost.
  • Grote tekstbronnen (question_large_sourcetext) worden nu ook ondersteund. Inclusief plaatjes-met-popup, inclusief scrollen.
  • Onthouden gegeven antwoorden bij ordening, matching en hotspot (eenvoudig)werkte niet. Gefixt.  

 

Versie 4.0.160 | 18 november 2011 [setup-versie]

ALGEMEEN

 • Nieuw onderdeel toegevoegd: WT XLStoXML. Hiermee is van een Excel-sjabloon voor het invoeren van een metadatastructuur, een metadata-XML te maken. Zie ook verderop.
 • Koppelingen met de elo binnen Magister 5.1 zijn getest. Na afloop van een toets kunnen cijfers uit onze SCORM-wintoets, direct verwerkt worden binnen het cijferonderdeel van Magister.
 • Diverse verbeteringen aangebracht voor het werken met WinToets via een Citrix-server.
 • WinToets werkt sinds de laatste setup-versie nu samen met schrapkaartverkingsprogramma's als Remark Office en TeleFORM. Hiervoor zijn WTMaak en WTAnalyse uitgebreid en aangepast. Schrapkaarten worden als PDF aangeboden vanuit WTMaak.

PRO en EXP

 • [wtanalyse] Diverse aanpassingen zijn gepleegd voor de invoer, weergave en het kunnen afdrukken van schrapkaartresultaten en analyses.
 • [wtanalyse] Probleem met het opstarten van toets in WTMaak via UNC-paden is opgelost.
 • [wtmaak] Genereren van idioomtoetsen op basis van WRTS-bestanden is ingebouwd.
 • [wtafname] Uitslagen kunnen gesplitst op locatie, naar twee WTA-bestanden worden weggeschreven.
 • [wtmaak] Selectiefilter vanuit Selecteer | Selecteer, is voor meer metadatavelden uitgebreid met [= gelijk aan].
 • [wtmaak] Metadataveld 'vrijveld3' gaat nu goed mee in de XML export.
 • [wtmaak en wtafname] MathType 6.7 wordt ondersteund, voor gebruik in combinatie met touch screens en het  omzetten van handgeschreven formules.
 • [wtafname] Beveiliging taakbalk en START-knop aangepast voor gebruik onder Windows 7.
 • [wtafname] Bij voorlezen van toetsen via USB-sticks, worden naast de stam nu ook de antwoorden direct voorgelezen.
 • [wtmaak] Diverse zaken aangepast voor het afdrukken van het antwoordmodel.
 • [wtanalyse] Nieuw onderdeel: Wijzig | Vraag antwoordscore"
   
  1. Maak een selectie
  2. Kies "Wijzig | Vraag antwoordscore" 
  3. Vul het vraagnummer, het goed te rekenen antwoord en de te halen score in.
     Wanneer de score hoger is dan de te halen maxscore dan wordt de score verlaagd tot die maxscore.

ALLEEN EXP

 • [wtmaak] Een centrale lijst voor de invoer van metadata kan nu offline én online worden geplaatst. We gebruiken vanaf nu een eigen XML-structuur voor het kunnen weergeven van de metadatastructuur. De oude DAT-files blijven gewoon worden ondersteund. Via het onderdeel WT XLStoXML, is van een Excel-sheet een XML te maken hiervoor. DRP heeft een sjabloon beschikbaar, zie zelf gevuld kan worden binnen Excel.
 • [wtcricket] Programma is nu volledig Engelstalig te gebruiken. WTCricket werkt nu naadloos samen met PowerPoint. Bij bladeren door PowerPoint bladert WTCricket mee en andersom.
 • [wtafname] Uitslagen kunnen vanuit WTAfname en WTFlash nu ook naar een online analyseserver worden weggeschreven. Met diverse instellingen zijn hiervoor pilots uitgevoerd. Een licentie hierop is af te sluiten vanaf voorjaar 2011. Let op onze aankodigingen van de WTWEBportal.
 • [wtcorrectiemodel] Diverse verbeteringen aangepast, voor gebruik i.c.m. WTCricket en schrapkaartkoppeling met WTAnalyse.

WTFLASH

 • Een reeks van aanpassingen zijn gepleegd zoals een nieuw en uitgebreider uitslagvenster na afloop, het werken met sprongen, embedded YouTube-filmpjes tonen en veel meer. 

 

Versie 4.0.153 | 16 november 2011 [exe-files]

 • Updates geplaatst van de EXE-files van WTMaak, WTAfname en WTAnalyse. 
 • Diverse kleine verbeteringen en uitbreidingen. Personen die hierom hebben gevraagd zijn persoonlijk gemaild. Meer hierover in de grote upgrade naar versie 5.0, in de loop van 2015.

 

Versie 4.0.140 | 21 september 2010 [exe-files]

 • Updates geplaatst van de EXE-files van WTMaak, WTAfname, WTAnalyse, WTCricket en verder een update van de Flashkit en van de 'EXE-files Totaal'. In de laatste zitten alle andere updates in één zip.
 • Diverse kleine verbeteringen en uitbreidingen. Meer hierover in de grote upgrade naar versie 5.0, in de loop van 2015.

 

Versie 4.0.135 | 18 mei 2010 [setupversie]

ALGEMEEN

 • [installatie] De gehele installatiehandleididng is aangepast op de mogelijkheden die we sinds versie 4.0.100 hebben ingebouwd om de applicatiemap gescheiden te installeren van de databasemap van WinToets. Met name de tabellen met aanwijzingen voor het toekennen van rechten op de server, zijn uitgebreid. Ook zijn aanwijzingen opgenomen voor gebruikers van een Citrix-omgeving.
  >> Naar de handleidingen
 • [docent.cat] De onderdelen WTMaak, WTAnalyse, WTResultaat en WTMenu Docent, kunnen nu ook gestart worden via een docent.cat in plaats van een docent.lst. Wanneer de netwerkusername voorkomt in docent.cat dan wordt die username gemeld en kan direct doorgeklikt worden. Het wachtwoord veld in docent.cat moet leeggelaten worden. Wordt op deze wijze gewerkt, dan zijn alle docentonderdelen direct toegankelijk, op basis van de netwerkinlog.

PRO en EXP
Voor deze update kan een update totaal-ZIP worden uitgepakt of een ZIP per EXE-file

 • [wtmenu] Probleem is hersteld, waarbij WTMenuCursist minder items weergaf, dan er bij WTMenu Beheer waren ingevoerd. Dit probleem is ontstaan in de vorige update.
 • [wtmaak] We zijn gestart met de bouw van een rekengenerator, om het genereren van oefeningen voor het Referentiekader Rekenen mogelijk te maken. Te vinden onder Bestand | Genereren.
 • [wtmaak] Bij het Afdrukken naar Tekstverwerker | Via Wizard, is het nu mogelijk aan te geven of u tips en commentaar ook mee afgedrukt wilt hebben. Vooral handig als geheel via papier toetsen afgenomen moeten gaan worden.
 • [wtmaak en wtafname] Via Project | Instellingen | Inlog, kunnen nu groepen en cursisten aan een toets gekoppeld worden. Knop hiervoor: 'machtigingen'. De netwerk-, cursist.lst- of handmatige inlog wordt daarna in WTAfname vergeleken met de daarin opgenomen cursistnummers. Dit werkt uiteraard het beste als toetsen daarop worden aangepast in de netwerkomgeving van de instelling. De cursistenlijst die getoond wordt is de lijst die volgens WTAfname40.ini is ingesteld. Wanneer er geen enkele cursist wordt aangekruist, dan wordt er door WTAfname niet gecontroleerd op machtigingen.
 • [wtmaak] Op verschillende plekken in WTMaak werd een ProjectID van verschillende lengte geaccepteerd. Dat is nu overal gelijk getrokken naar 20 karakters.
 • [wtanalyse] Toegevoegd is de optie "Bestand | Selectie | Naar Tekstverwerker | Opmerkingen per item". Hiermee kunnen alle door cursisten tijdens een toets ingevoerde opmerkingen, worden afdrukt op papier.
 • [wtmaak] Bij opstarten checkt WTMaak vanaf nu altijd of de benodigde OCX componenten in de SYSTEM32 map aanwezig zijn. Zo niet dan volgt een melding. Hiermee hopen we veel vragen via onze helpdesk te kunnen afvangen. Vaak is op een client dan nog geen MSI-uitrol van drivers uitgevoerd.
 • [wtmaak] Probleem met de werking van 'achtergrondgeluid' is opgelost. Deed zich alleen voor sinds de vorige update.

WTFLASH
Voor deze update moet de geheel Flashkit worden vervangen.

 • [wtflash] Het is nu mogelijk, net als in WTAfname, in één vraag zowel een gat als een combobox te gebruiken.
 • [wtflash] Het is vanaf nu mogelijk YouTube-filmpjes embedded in WTFlash te bekijken. Dit werkt alleen online en niet offline! Er wordt nu gekeken of Flash al dan niet online draait; zo ja, dan wordt YouTube embedded getoond. Anders wordt het als link weergeven, en in een popup getoond.
 • [wtflash] Het gebruik van MP3 in meerkeuze-antwoorden is verder verbeterd.
  Alle lopende geluiden worden gestopt als een nieuw geluid wordt gestart. Dit is met name van belang voor meerkeuze en meermeerkeuze geluidsvragen. MP3 informatie (song, artiest) wordt standaard niet meer getoond, maar alleen nog als dat op projectniveau is aangegeven (<general_showsourceinfo value="true"/>).
 • [wtflash] Resultatenoverzicht is volledig aangepast; het is nu een tabel geworden met de volgende info:

  1) vraagnummer
  2) vraag
  3) correcte antwoord (voor zover mogelijk)
  4) gegeven antwoord (voor zover mogelijk)
  5) gehaalde punten / maximale punten
  Verder kolomkopjes en een laatste regel met totaal behaalde punten
  Plaatjes in de vraagtekst worden geschaald tot max. 100 pixels hoog
  Er komt een scrollbar als de tekst te hoog of te breed wordt
  Correcte antwoorden in groen, foute in rood

 • [wtflash] Puntenberekening matching en ordening is veranderd: voor elk item dat fout is wordt de penalty nu toegepast en niet - zoals het was - eenmalig.

 • [wtflash] Opslaan van resultaten op bèta van Resultatenserver is verbeterd.

Versie 4.0.130 | 25 maart 2010 [setupversie]

ALGEMEEN

PRO en EXP

 • [wtmaak] We hebben een optie aangebracht bij "Bestand | Afdrukken naar tekstverwerker | Via wizard" waarmee je kunt aangeven of je de opgaven wel of niet in een tabel wilt hebben. De antwoorden en het correctiemodel komen wel altijd in tabelvorm.  

 • [wtmaak en wtafname] Via Project | Instellingen | Tijdens, kan aangevinkt worden dat u de titelbalk wilt verbergen. Het gehele scherm wordt daarbij naar boven opgeschoven, zodat meer ruimte ontstaat voor de andere vakken. Let op: dit heeft (nog) geen invloed binnen WTFlash.

 • [wtmaak en wtafname] We hebben het mogelijk gemaakt via Project | Instellingen | Inlog, aan te geven of bij het inloggen de in WTAdmin ingestelde instelling voor inloggen te gebruiken of om daarvan af te wijken en de inlog over te slaan of handmatig in te laten loggen. Dat laatste is handig als in uw instituut bijvoorbeeld 's avonds cursisten aanwezig zijn, die niet in de cursist.lst aanwezig zijn.

 • [wtafname] Losse getallen die in WTMaak met een komma staan genoteerd worden vanaf nu door WTAfname goed gerekend. De officiële schrijfwijze in WTMaak blijft met een .
 • [wtcricket] Een reeks van verbeteringen en uitbreidingen zijn ingebouwd voor gebruikers van InterwriteCricket stemkastjes in combinatie met WTAfname.
 • [wtmaak] Bij de Basisinstellingen zijn de velden Project Titel en Project ID vanaf nu verplicht. Deze velden spelen een cruciale rol op steeds meer plekken binnen WinToets. Zonder inhoud in deze velden zijn achteraf allerlei analyses e.d. niet mogelijk.

 • [wtmenu] Let op deze wijzigingen zijn nieuwer dan aanwezig in setup v 4.0.130. U dient hiervoor de aparte EXE-files te downloaden. Het opbouwen van de dynamische mappen in WTMenuBeheer en WTMenuCursist hebben we zo gewijzigd, dat bij onderbroken paden (qua machtigingen) de dynamische mappen toch werken. Dit betekent dat niet persé op onderliggende mappen ook leesrechten hoeven te worden gegeven.

ALLEEN EXP

 • [wtmaak] [VERWACHT] Alleen beschikbaar in testomgeving voor bètatesters: wat u in WTMaak invult voor het sturen van uitslagen naar een URL ("Project | Instellingen", tabblad "Na afloop", "Projectuitslag posten) werkt nu ook voor WTAfname. Er kunnen verder nu docenten worden gekoppeld aan de export. De cursist dient dan aan het begin van de toets aan te geven wie zijn/haar docent is. Alleen deze docent kan daarna online bij de uitslagen die die cursist. Deze functie komt beschikbaar via een aanvullende abonnement op de WinToets 4.0 SUITE.

[ na de zomer verwacht: online mogelijkheid van opslaan van alle resultaten uit WTAfname én WTFlash,
dus zowel offline als vanuit een wesbite of elo ]

WTFLASH

 • [wtflash] Het gebruik van een tijdinstelling per vraag wordt vanaf nu ondersteund, mits de instelling daarvoor is aangezet en tijden zijn ingevuld in WTMaak.

VERWACHT

 • [wtflash] Verbeterde werking van geluid binnen WTFlash. Ook MP3's zonder titel-tag zijn straks afspeelbaar.
 • [wtflash] Mogelijkheid een YouTube-filmpje embedded te tonen binnen WTFlash, mits de toets online wordt afgespeeld. Dit werkt via de YouTube API.

Versie 4.0.123 | 26 februari 2010 [setupversie]

ALGEMEEN

PRO en EXP

 • [wtmaak] Nieuwe Project | Instelling aangebracht op het tabblad 'Aan het begin': 'Cursist mag zelf aantallen kiezen'. Hiermee kunt u cursisten zelf bij de start van een project voor een op te geven metadataveld aantallen vragen per onderwerp laten kiezen.
 • [wtafname] Kan werken met de nieuwe cursist keuze-optie, aan het begin van een project.
 • [wtmaak] Uitbreiding aangebracht in de batchexportmogelijkheden. In het verleden was het al mogelijk op één metadataveld batchgewijs WinToets-, Flash- en SCORM-packages te maken. Het is nu mogelijk dat op vier velden te laten uitsplitsen. Voorbeeld: u heeft een itembank met 16 hoofdstukken en per hoofdstuk 10 paragrafen, dan worden in één handeling alle 160 packages aangemaakt!
 • [wtmaak] Voor het project De Digitale Klas is het mogelijk gemaakt batchgewijs packages aan te maken. In zo'n package zitten zowel een TSTx-container voor gebruik i.c.m. InterwriteCricket-stemkastjes én een Flashpackage. Voorlopig alleen bedoeld voor uitgeverijen die deelnemen aan het DDK-project van Van Dijk Educatie. Dit project wordt gepresenteerd op de NOT van 2011.
 • [cursist.lst] We hebben het voor grote instellingen mogelijk gemaakt elk een eigen cursist.lst uit te lezen. Dit is vooral handig bij gezamenlijk netwerkbeheer, zoals bij terminal servers. Deze cursist.lst dient gemaakt te zijn met de laatste update van wtcursist.exe [onderdeel van de los aan te schaffen EduBouwdoos | www.drp.nl/edubouwdoos ], omdat een extra veld benodigd is om de juiste subopleiding uit te kunnen lezen.
 • [wtmaak] Een in de laatste update ontstaan probleem met meerdere (goed te rekenen) antwoorden in een getalvraag, is opgelost.
 • [wtmaak] Bij het toevoegen van een nieuwe metadataveldoptie binnen de lijstoptie (DAT-file) onder Item | Metadata | Keuzelijstknopje, kan nu een reeks items in één keer worden toegevoegd. Tot deze update moest dat regel voor regel. Ideaal voor instellingen die snel een metadatastructuur uit Word of Excel willen overzetten. Doelgroep: iedereen die itembanken opzet op basis van een voorgestructureerde metadataset.
 • [wtafname] Mogelijkheden uitgebreid in de al aanwezige opties voor cursisten om hun eigen project en/of uitslag, na verwerking van open vragen, later nog eens in te zien. Ook open vragen e.d. zijn nu achteraf in te zien. Ook het cijfer na nakijken van open vragen in WTAnalyse, is nu achteraf door cursisten in te zien. Of cursisten deze uitslag mogen terugzien regelt u via Project | Instellingen | Na afloop.
 • [wtafname bèta] Experimentele optie aangebracht bij Project | Instellingen | Na afloop. Vanaf [onder voorbehoud] najaar 2010 zal het mogelijk zijn uitslagen van elke type project, online [WTFlash] of offline [WTAfname] online op te slaan op een analyseserver. Hiervoor zal een aanvullend abonnement benodigd zijn.
 • [wtanalyse] In WTAnalyse was het al mogelijk open vragen, vraag voor vraag na te kijken en daar snel doorheen te bladeren. Deze sneltoetsoptie is nu ook zichtbaar gemaakt met knopjes op het tabblad Nakijken. We hopen dat deze snelle nakijkmethode (geen muis nodig!) hierdoor meer gebruikt gaat worden. Praktijk: soms wilt u eerst voor alle cursisten een bepaalde vraag nakijken en daarna een volgende vraag.
 • [wtafname] Extra checks zijn ingebouwd, om te voorkomen dat in sommige gevallen opdrachten niet correct werden opgeslagen als leerlingen rommelig te werk gingen.
 • [wtanalyse] Bij wijzigen van een project kunnen er nu ""-tekens gebruikt worden bij het opgeven van een submap waarin de gegevens moeten worden opgeslagen.
 • [wtadmin] Alle batchhandelingen voor het opschonen van reeksen bestanden op wachtwoorden, tijdrestricties, fonts en fontkleuren zijn nagelopen en her en der strakker afgesteld. Deze batchhandelingen vindt u in WTAdmin op het tabblad 'Projecten'.
 • [wtafname] Fout in de telling van het aantal items dat pas na een tip goed is, is verholpen.
 • [wtafname] In WTMaak kan via Project | Instellingen | Na afloop worden ingesteld hoeveel uren na de start van een toets een cursist een project ter lering kan terugzien in WTAfname. Deze periode was onbeperkt en kan nu beperkt worden tot max. 99 uur.

ALLEEN EXP

 • [wtcricket] Volledig nieuw onderdeel is WTCricket. Hiermee kunt u rechtstreeks stemkastjessessies opstarten en verwerken via WTAfname en WTAnalyse voor het type: eInstruction InterwriteCricket. Geen export meer nodig, maar direct starten via WTAfname of online/offline i.c.m. TSTx-opslag. WtCricket werkt samen met TST- en met TSTx-files. Op het tabblad Project | Instellingen | Inlog, kan een sessie worden aangezet. Bij het starten van een project binnen WTAfname wordt vervolgens automatisch een stemkastjessessie gestart. [ naar info bij WTCricket via HELP ] - [ naar info over Cricket-stemkastjes ]
 • [wtcricket] Is geschikt gemaakt voor het werken onder PowerPoint. Het kan dus ook los en buiten WTAfname gestart en gebruikt worden met eInstruction InterwriteCricket stemkastjes.
 • [wtmaak] IMS QTI-import aangepast voor importeren vanuit de elo WebCT [poolformaat].
 • [wtmaak] Speciale exports gebouwd voor het project De Digitale Klas. Alleen zichtbaar onder bepaalde licentiecodes.
 • [wtafname] WTAfname kan i.c.m. InterwriteCricket-stemkastjes uit een leerling.lst of cursist.lst nu ook een RemoteID van het aan een cursist gekoppelde stemkastjesnummer uitlezen.

WTFLASH

 • [wtflash] Bij woordvragen kunnen nu ook de wildcards [?] en [*] toegepast worden.
 • [wtflash] Fout is verwerkt bij het afhandelen van ordeningsvragen.
 • [wtflash] Het gebruik van tijdslimieten wordt nu ondersteund door WTFlash.
 • [wtflash] Verbeteringen aangebracht in de nummering van lay-outs, i.c.m. de export naar WTFlash. Dit geldt voor de volgende vraagtypes: combobox klein, combobox groot, gatentekst klein, gatentekst groot, ordening teksten.
 • [voor ontwikkelaars] We hebben het mogelijk gemaakt tussentijdse scores uit te lezen, waardoor de portal waarin WTFlash draait, toetsen die voortijdig zijn afgebroken, weer kan herstarten vanaf het juiste punt. Doelgroep: bouwers van portals waarin WTFlash draait.
 • [voor ontwikkelaars] De opstarttijd van WTFlash is verlengd, voor het kunnen opstarten van een toets uit een webportal. Voor ontwikkelaars is er ook een parameter beschikbaar, om deze opstarttijd zelf te kunnen manipuleren.  

 

Versie 4.0.112 | 13 januari 2010 [setupversie]

ALGEMEEN

PRO en EXP

 • [wtadmin] Alle batchwijzigopties onder 'Project'zijn nagekeken. Probleem met batchgewijs aanpassen van font in reeksen TST-files is opgelost.
 • [wtafname] Fout in de telling van het aantal items dat pas na een tip goed is, is verholpen in deze versie.
 • [wtafname] Bij het blokkeren van toetsen en programma's is nu ook: Shift-Alt-Tab en/of Alt-Shift-Tab geblokkeerd
 • [wtmaak] Import van HotPotatoes verder verbeterd op het gebied van het inlezen van toegepaste html-codering in de stam.
 • [wtanalyse] Onder "Bestand | Importeren | Remark Office [XML]" kan een XML met de correcte antwoorden (gemaakt door WTMaak) en een XML met de antwoorden van de cursisten (gemaakt door Remark Office) aangewezen worden.  
 • [wtafname] Fout verbeterd in het tellen van "aantal items die na een tip goed zijn".
 • [wtafname] Probleem met vastlopende matchingvraag is opgelost. Dit deed zich voor als men ging testen met slechts één optie al ingevoerd.

ALLEEN EXP

 • [wtmaak] De volgende fout is hersteld: na gebruik van een TSTx-export bleef er een instelling "hangen" waardoor de flash/scorm exports ook met een wachtwoord beveiligd werden. Pas na één van de "Bestand | Exporteren | Als WinToets 4.0 | ...." exports werd die instelling weer gereset. Nu werkt dat direct weer goed.
 • [wtmaak] Bij "Bestand | Exporteren | Naar mobiel apparaat | Als Remark Office [XML]" wordt nu automatisch een antwoordblad gemaakt met 30, 60 of 90 6-keuze antwoorden. De bijbehorende XML (met de correcte antwoorden) is iets anders van opbouw geworden (en zal w.s. nog wel iets uitgebreid worden).  


Versie 4.0.110 | 19 december 2009 [setupversie]

ALGEMEEN

 • Alle setups zijn aangepast tot en met versie 4.0.110. [ naar setups ]
 • We hebben een eigen FAQ-applicatie ontwikkeld en die kent een eerste vulling. Leg uw vragen hieraan voor en kijk hoe de antwoorden beschikbara komen: http://www.drpfaq.nl/
 • We hebben nu een WinToets LE (light edition) beschikbaar voor instellingen die alleen toetsen willen kunnen afnemen en simpel willen kunnen analyseren. Aanpassen en maken van dit soort toetsen is niet mogelijk. Bedoield voor diverse projecten van diverse uitgeverijen in Nederland en Vlaanderen. Deze versie kan overweg met TSTx-wintoetscontainer bestanden. [ zie hier ]

INSTALLATIE

 • De clientinstallatie voor systeem componenten is zodanig aangepast dat standaard alle componenten worden aangemeld in het register voor ALLE gebruikers op die client. In het verleden moest de beheerder dat zelf aangeven, waardoor wel eens gebeurde dat alleen de Admin WinToets daarna kon starten. Bij problemen met rechten op onderdelen, wordt aangeraden deze MSI opnieuw uit te rollen over de clients. [ naar setups ]

PRO en EXP

 • [wtmaak] Nieuwe VDEX-lijst beschikbaar voor koppelen van vakken aan een project via Project | Basisinstellingen. Let op: deze lijst is door DRP zelf uitgebouwd met > 50 ontbrekende vakken. Ontbreken er nog meer vakken, dan graag doorgeven via info@drp.nl.
 • [wtmaak] De Hot Potatoes-import is aangepast voor het kunnen inlezen van vreemde tekens, die als HTML-code waren ingevoerd. Meerdere schrijfwijzes hiervan worden nu ingelezen. Dit soort tekens komen voor bij vakken als wiskunde en de moderne vreemde talen.
 • [wtmaak] WTMaak kent een nieuwe opslagmethode: als TSTx. Een TSTx is een container (een soort ZIP) waarin zowel de toets als alle bronnen gecodeerd en optimaal beveiligd zitten. Een TSTx kan gestart worden via WTAfname, maar kan niet terug ingelezen worden in WTMaak. Als de extensie TSTx aan WTAfname40.exe wordt gekoppeld, is het mogelijk TSTx-toetsen online (in een elo!) te plaatsen en die met een enkele klik offline direct te starten in WTAfname.  [ zie hier voor meer informatie ]
 • [wtmaak] Via het tabblad Project | Instellingen | Inlog, kan via een vinkje worden aangegeven of WTCricket direct gestart moet worden. Automatisch wordt dan 'inloggen overslaan" aangevinkt. Hierna kunnen toetsen direct op een scherm worden getoond en via stemkastjes van het type Cricket door de cursisten direct de vragen worden gemaakt
 • [wtmaak] Probleem met de vermelding van het aantal open en gesloten items bij het via een batch afdrukken via de afdrukwizard is opgelost.
 • [wtmaak] Het niet correct tonen van de aanwezigheid van tekstbronnen via Project | Overzicht | Bronnen, is opgelost.
 • [wtmaak] Bij het afdrukken naar tekstverwerker via de wizard kan nu worden aangegeven, voor niet in een tekst te tonen bronnen (links, geluiden, video, e.d.) of in het document daarvan een regel met de naam ervan moet worden geplaatst. Vanaf deze versie wordt deze regel standaard niet meer getoond.
 • [wtafname] Het blijven hangen van WTAfname wanneer het schrijven van gegevens in de GEGEVENS.BAK niet lukt is verholpen. 
 • [wtafname] Kan nu overweg met de nieuwe extensie TSTx en daardoor toetspackages (wintoetscontainer) afnamen.
 • [wtafname] Kan nu volautomatisch op de achtergrond WTCricket starten voor afname via stemkastjes van het type Interwrite Cricket. [ zie hier voor meer informatie ]
 • [wtafname] Als een leerling eenzelfde toets start die al eerder is gemaakt, is het cijfer aangepast als een docent in WTAnalyse de becijfering heeft aangepast, bijvoorbeeld door het nakijken van open vragen.
 • [wtanalyse] Onder 'Wijzig' is een nieuw onderdeel opgenomen: 'Opschonen'. Hier kan via allerlei keuzes een bestand worden opgeschoond, waardoor bij meerdere pogingen van een cursist alleen de laatste/eerste of hoogste/laagste cijfer overblijft.
 • [wtanalyse] Docent kan per item opmerkingen invullen (max 200 karakters). Leerling kan (bij terugzien van een toets) in de menubalk van WTAfname de opmerkingen aan/uit zetten. De opmerkingen (de algemene opmerking en de opmerking per item) en de behaalde punten worden in een zwevend venster getoond (dat dus niet hoeft te worden weggeklikt bij bladeren). Door de docent in WTAnalyse aangebrachte wijzigingen in de punten worden meegenomen in de berekening van het (nieuwe) cijfer in het eindvenster van WTAfname.
 • [wtrelocate] Met dit nieuwe onderdeel voor beheerders, kunnen in één handeling reeksen mappen worden doorlopen op toetsen en in één run alle toetsen worden ingelezen en worden geëxporteerd naar een nieuwe locatie (lees: server). Toetsen die wel op de oude server stonden, maar niet goed waren geëxporteerd, worden daarbij direct voorzien van een eigen bronnenmap. Ook geschikt voor het opschonen van een bestaande toetsmap met submappen vol toetsen. [ klik voor meer informatie ]
 • [wtmenu] WTMenu is geschikt gemaakt voor het kunnen openen van TSTx-bestanden.

ALLEEN EXP

 • [wtanalyse] Wanneer er een cijfer wordt gepubliceerd voor WTResultaat en het "resultaten.wtr" bestand bevat nog geen "file" veld, dan wordt "resultaten.wtr" eerst omgezet naar het nieuwe format en vanaf dat moment wordt in het vervolg ook het project bestand opgeslagen in "resultaten.wtr" in het "file" veld.
 • [wtanalyse] Import van "analyse.xml" van WinToetsWeb aangepast op nieuwe ontwikkelingen.
 • [wtresultaat] Diverse problemen zijn hersteld, op basis van meldingen van gebruikers.
 • [wtresultaat] Vanuit het Info venster kan WTAfname gestart worden met het project dan in het "file" veld is opgegeven.
 • [wtresultaat] WTResultaat accepteert nu ook leerlinginlog via netwerk én via ongecodeerde ascii leerlinglijst.

AANGEPAST IN WTFLASH v 4.0.108

 • [wtflash] Tijdslimiet op items en op de toets is aangebracht, inclusief het blokkeren van antwoorden indien de tijd op is. Na aflopen van de tijd, wordt zonder commentaar de toets afgesloten en de uitslag opgeslagen. Bij terugbladeren kunnen vragen met een tijdslimiet niet meer worden beantwoord.
 • [wtflash] Verbeteringen aangebracht in werking hotspot 'woord op beeld' en 'beeld op beeld'
 • [wtflash] Verbeterde werking van apostrof, quote of ampersand in woordvraag. Worden nu correct goedgerekend indien gebruikt.
 • [wtflash] Probleem met doorgeven van gebruikte tijd in wtanalyse40.xml is opgelost.
 • [wtflash] Werking van WTFLash binnen een ander Flashproject is verbeterd.
 • [wtflash] Verwerken van strafpunten is verbeterd en gelijk gemaakt aan werking binnen WTAfname.
 • [wtflash] Matching (vakken) is nu voor all layouts werkend gemaakt.
 • [wtflash] Probleem gefixt, waarbij bij een refresh van de browser studenten een 10 kregen (bij 0 vragen).
 • [wtflash] Probleem in vraagnummering bij overzicht gefixt.
 • [wtflash] Probleem in (maximale) puntentoekenning gefixt.
 • [wtflash] Voor super- en subscript worden nu echte fonts gebruikt. Willekeurige tekst kan dus als super- of subscript worden afgebeeld, en zelfs vet of cursief worden gemaakt.
 • [wtflash] Er worden nog maar twee fonts ondersteund in WTFlash: Arial en Symbol. Voor beide wordt wel een uitgebreide tekenset ondersteund zodat accenttekens, euro, gradenteken e.d. wel worden weergegeven. Alle andere fonts worden omgezet naar Arial! LET OP: hierdoor is de gecodeerrde wintoets.swf wel groter en zwaarder geworden.

 


 

Versie 4.0.104 [exe-versies]

Om deze versie goed te kunnen gebruiken is minimaal eerst de setupversie of updateversie 4.0.100 benodigd. Deze update beslaat alleen WTMaak en WTAfname. Nieuwe mogelijkheden in deze update:

PRO en EXP

 • [wtmaak] Nieuwe en zeer uitgebreide afdrukoptie voor afdrukken naar papier: Bestand | Afdrukken naar tekstverwerker | At random uitgebreid. Het is nu mogelijk na het doorlopen van een wizard een x-aantal toetsen te genereren met een op te geven aantal at random te kiezen vragen voor een te kiezen metadataveld. Let op: per toets worden 3 of 4 (indien ook toetsmatrijs wordt afgedrukt) documenten gestart. Hou de opeenvolgende documenten bij elkaar!
 • [wtmaak] Bij de al bestaande optie: "Bestand | Afdrukken naar tekstverwerker | At random Afdrukgenerator ..." kan nu een metadataveld gekozen worden en dan kan per waarde worden opgegeven hoeveel vragen er gebruikt moeten worden.
 • [wtmaak] Bij het via Bestand | Toevoegen, aan elkaar toevoegen van toetsen worden nu ook bronnen gekoppeld die wel bij de toets staan, maar verwijzen naar een verkeerd (absoluut) pad.
 • [wtmaak] Bij "Project | Overzicht | Bronnen" worden bronnen, zonder pad en die toch gevonden worden, als "bestaat: ja" gemeld.  
 • [wtmaak] Import van HotPotatoes jcl aangepast (table tags worden verwijderd). Import van jqz aangebracht.
 • [wtmaak] Bij de diverse batchexports kan nu ook op het metadataveld Niveau uitgesplitst worden. Deze optie is teens aangepast:
   Bij 10 vragen met als niveaus  12  12  12  12  34  34  45  45  5  5  
  kreeg je 4 toetsen Toets12 met 4 vragen (niveau 12) Toets34 met 2 vragen (van niveau 34) Toets45 met 2 vragen (van niveau 45) Toets5 met 4 vragen (2 vragen van niveau 45 en 2 vragen van niveau 5)  
  krijg je nu 7 toetsen Toets1 met 4 vragen (van niveau 12) Toets12 met 4 vragen (niveau 12) Toets2 met 4 vragen (van niveau 12) Toets3 met 2 vragen (van niveau 34) Toets34 met 2 vragen (van niveau 34) Toets4 met 4 vragen (2 vragen van niveau 34 en 2 vragen van niveau 45) Toets45 met 2 vragen (van niveau 45) Toets5 met 4 vragen (2 vragen van niveau 45 en 2 vragen van niveau 5)
 • [wtafname] Bij de comboboxvraag worden nu maximaal 15 items getoond in de dropdown list.

ALLEEN EXP

 • [wtmaak] Kleine verbeteringen zijn aangebracht in de Labelvraag, zoals de werking van punten en stippen voor aantallen letters.
 • [wtmaak] In het programma is de naam "SMART Senteo", ivm met een naamswijziging, vervangen door "SMART Response".
 • [wtmaak] Export van Woord- en getalvragen naar eigen toetsmodule van de elo It's Learning werkt nu ook (worden Open vragen).

Versie 4.0.100 | 18 september 2009 [setupversie]

Versie 4.0.100 is een zeer uitgebreide update. Deze setupversie bevat alle updates tot en met versie 4.0.100. Alle instellingen met een licentie op WinToets worden aangeraden deze update te downloaden en te plaatsen op pc of in het netwerk. In deze versie zijn de volgende (uitgebreide) wijzigingen aangebracht:

Zie voor de laatste opmerkingen bij de update en mogelijke problemen hiermee: [ hier ] 

INSTALLATIE

 • Per versie 4.0.100 is het nu mogelijk in een netwerk een gescheiden installatie te doen van applicatie en de WinToets-datamappen. Dit was al zo bij de stand alone installatie, maar dit is nu ook mogelijk bij elke andere installatie. Installatie onder terminal servers is zo ook een stuk eenvoudiger geworden. We hebben een aparte installatie voor Citrixgebruikers gemaakt. Tijdens de setup kan de datamap al worden aangegeven.
 • De clientinstallatie voor systeem componenten installeert vanaf nu ook een "prsx.ocx" en "mscomm32.ocx". Deze files zijn vanaf november nodig als WTAfname gebruikt gaat worden in combinatie met de stemkastjes van het type InterWrite Cricket. Andere naadloze koppelingen met andere stemkastjes zijn in voorbereiding.

PRO en EXP

 • [wtmaak] Het genereren van een "keuze.dat" via "Project | Instellingen", tabblad "Algemeen" is gewijzigd. Je kunt nu van meerdere projecten na elkaar de metadata toevoegen aan dezelfde keuze.dat De keuze.dat zal in updates niet meer meegenomen worden omdat anders door de installatie een keuze.dat van een gebruiker overschreven wordt met ons lege exemplaar.
 • [wtmaak] Nieuwe lay-outs ingebouwd bij ordeningsvragen, om exports naar de nieuwe WTFlash mogelijk te maken. Afbeeldingen die te groot zijn, worden nu automatische en naar verhouding geschaald binnen de beschikbare ruimte.
 • [wtmaak] De automatische voorleesfunctie is zo aangepast, dat die nu overweg kan met de klembordreaders van spraaksoftware als Kurzweil, SprintPlus en TextAloud. In te zetten bij dyslectische en slechtziende cursisten.
 • [wtmaak] De DAT-file voor gebruik in het venster Metadata, is nu direct in dit venster zelf aan te wijzen. Het venster wordt ververst op het moment dat een nieuwe DAT-file is aangemaakt bij Project | Instellingen | Algemeen.
 • [wtmaak] Kleine foutjes en wensen verwerkt voor afdrukken naar tekstverwerker: CREBO-nummer komt nu op de juiste plek terecht, e.d. Als bij antwoorden 0 punten waren ingevuld, komen die nu niet meer op het antwoordblad.
 • [wtmaak] Bij "Project | Instellingen | Aan het begin" kan bij "random per ..." nu ook voor "Itemtype" gekozen worden. Het is daardoor mogelijk geworden bij de opstart at random een aantal vragen per itemtype te laten genereren.
 • [wtmaak] Bij gatenteksten worden gaten vanaf nu altijd een stuk groter afgebeeld dan het exacte aantal karakters dat gevraagd worden. Zo wordt geen duidelijke indicatie gegeven over de grootte van het antwoord.
 • [wtmaak] Bij de ordeningsvragen zijn nieuwe lay-outs mogelijk, die vooral effect hebben op de export naar WTFlash. In WTAfname  worden afbeeldingen nu automatisch geschaald binnen de beschikbare ruimte in het venster.
 • [wtmaak] Alle vensters voor selecteren hebben een helpknopje gekregen, die direct de help bij dit venster laat opstarten. Deze knopjes waren we in 2008 vergeten ... De help erbij was er al een jaar.
 • [wtmaak] Rechts onderaan is nu het gebruikersniveau voor WTMaak in te stellen. Vooral bij de EXP-versie heeft dat effect. Bij 'beginner' staan zeer veel menu-opties uit, bij 'gevorderde' een aantal en bij 'Expert' zijn alle menu-opties zichtbaar. Bij interne trainingen zou gestart kunnen worden als 'beginner'. De optie is echter voor uiedereen zichtbaar en te gebruiken. Schakelen tussen niveaus kan op elk moment.
 • [wtmaak en wtafname] We hebben in WTMaak bij de "Project | Instellingen" het tabblad "Uitslag" gewijzigd. De 'tab' na afloop van een toets die de fout gemaakte vragen toont, kan nu apart worden aan- en uitgezet, los van de 'tab' scoreoverzicht.
 • [wtafname] Wanneer in het eindvenster de resultaten (tabblad 1) mogen worden afgedrukt dan kunnen ze nu ook als platte tekst worden opgeslagen. De standaardnaam voor zo'n tekstbestand is "scoreoverzicht van <naam leerling>.txt". Let op: het laten inleveren van een uitdraai en die opnemen in de cijferadministratie is hierbij niet handig, want zo'n TXT kan worden aangepast. U ziet echter snel het verschil tussen de uitdraai van WTAfname zelf (die altijd klopt) en de platte tekst uit de TXT.
 • [wtafname] Probleem met het drukken op [Enter] voordat vraag 1 in beeld was, is opgelost.
 • [wtafname] Aan het einde van een project kan het overzicht van fout gemaakte vragen nu ook worden afgedrukt door de cursist.
 • [wtmenu] Submappen van automatisch getoonde mappen worden niet meer getoond, als er in die submappen geen bestanden zitten met de gevraagde extensie. Met name de bronnen-mappen worden nu niet meer getoond.
 • [wtmenu] In WTMenu Beheer kan nu de locatie voor het logbestand wtmenucursist_userlog.log worden opgegeven, als men wil afwijken van de standaardmap daarvoor: GEGEVENS.
 • [wtmonitor] Compleet nieuw onderdeel, waarmee een docent real-time projecten kan toewijzen aan cursisten. U hoeft cursisten geen wachtwoord meer te verstrekken of een wachtwoord voor hen in te typen. Een wachtwoord wordt on de fly aangemaakt en eenmalig verstrekt. Via het log is exact te zien welke cursisten zich waar in het netwerk bevinden en u bepaalt wie wat mag opstarten, mits u het makerwachtwoord kent.
  Meer hierover weten? [ zie uitleg] en [ HELP ]
  Zie ook het fimpje hierbij: http://www.drp.nl/wintoets/?pageId=1392
 • [filmpjes] De eerste beloofde filmpjes met bewegende uitleg bij moeilijke functies zijn online geplaatst: http://www.drp.nl/wintoets/index.php?pageId=691. Er zullen er nog tientallen meer volgen.
 • [wtanalyse] De weergave van staven bij scorediagrammen is verbeterd, waardoor cijfers > 9.5 niet meer buiten beeld verdwijnen.
 • [wtanalyse] De "Bestand | Selectie | Naar Excel [XLS] | ........" opdracht is uitgebreid met 2 keuzes en andere keuzes zijn hernoemd. De keuze "Bestand | Selectie | Naar Excel [XLS] | Per cursist per metadata (scores)" is geschikt voor het verwerken van enquêtes waarbij van metadata gebruik wordt gemaakt.
 • [schil] Die is aangepast voor het kunnen weergeven van het nieuwe onderdeel WTMonitor.

ALLEEN EXP

 • [wtmaak exp] Naast de standaard Testmodusknop, is er nu ook een Flashtestmodusknop aanwezig, zodat u kunt zien hoe de gemaakte vraag er op een website of in een elo zal gaan uit zien.
 • [wtmaak exp] We hebben imports ingebouwd voor Hot Potatoes-oefeningen. Zowel de MC-, Matching- en Gatentekstvragen worden ingelezen. Gebruikers van Hot Potatoes kunnen nu zonder problemen overstappen op WinToets. Te gebruiken bij bestandtypen: .jmt (matching of combobox) .jbc (meerkeuze) .jcl (gatentekst)
 • [wtmaak exp] Bij de "OPDRACHT" Spraakrecorder kan een anwoordmodel-geluid worden opgegeven en kan worden aangevinkt of de cursist dit mag horen en zichzelf punten mag geven.
 • [wtmaak exp] Menu-item "Bestand | Exporteren | Als WinToets 4.0 WEB | Flash website package [ZIP]" toegevoegd. De nieuwe WinToets WEB kan dergelijk packages nu afspelen en analyses daarna opslaan.
 • [wtmaak exp] De zinnengenerator is uitgebreid met mogelijkheden complete zinnen te laten vertalen en een geluidsbestand mee te nemen bij die zinnen. Bij gebruik van gatenteksten bij zinnen kan een gat per te vertalen woord worden gegeven.
 • [wtmaak exp] Nieuwe itemtypes:

  • Dicteevraag: laat MP3 horen, laat tekst intypen en controleer op basis van antwoordmodel. Gaat niet mee naar WTFlash.
   Meer hierover weten?  [ Help bij Dicteevraag ]
  • Verbetervraag: geef tekst met fouten, laat die verbeteren en controleer op basis van antwoordmodel. Gaat niet mee naar WTFlash.
   Meer hierover weten?  [ Help bij Verbetervraag ]
  • Labelvraag: laat cursist antwoorden typen of kiezen uit een combobox op vrije labels, zelf te leggen op elke afbeelding. Ideaal voor vakken als Boekhouden, het laten invullen van formulieren, het benoemen van onderdelen in een afbeelding en veel meer. Gaat niet mee naar WTFlash.
   Meer hierover weten?  [ Help bij Labelvraag ] 

WTFLASH

 • [wtflash] Het naar en van WinToetsXML exporteren van lay-outs is uitgebreid en verbeterd. Er zijn > 170 nieuwe lay-outs ingebouwd, waaronder ondersteuning voor alle soorten van vragen met Grote Bron in WTFLash. Ook alle nog niet eerder gebruikte lay-outs bij andere vraagtypes, worden nu ondersteund, alsmede nieuwe lay-outs uit WTMaak bij de matching- en ordeningsvragen.
  Meer hierover weten?  [ bekijk ze in een diashow ]
 • [wtflash] De werking van ordeningsvragen is verbeterd.
 • [wtflash] Diverse verbeteringen zijn aangebracht bij het werken met beveiligde toetsen.
 • [wtflash] Kan nu werken met afbeeldingen in alle soorten van tekstvakken. Ook het verwerken van opmaak uit WTMaak is verbeterd.
 • [wtflash] Adaptief toetsen voor Type I en II is nu mogelijk binnen WTFlash. Toetsen kunnen zich nu ook online aanpassen aan het niveau van de cursist.
 • [wtflash] User_level wordt in resultaten XML opgenomen, indien er adaptief getoetst is. Elo's die dat wensen, kunnen deze gegevens gaan weergeven in hun eigen analysevenster.
 • [wtflash] Loginvelden zoals aangegeven in de wintoets.xml worden getoond. Ook keuzevragen zijn geïmplementeerd. Loginvelden worden ook doorgegeven naar de resultaten XML. Loginvelden worden onderstreept getoond, als deze verplicht zijn om in te vullen. Elo's die dat wensen, kunnen deze gegevens gaan weergeven in hun eigen analysevenster.
 • [wtflash] Bij Gatentekstvragen: In gatenvragen wordt opmaak, zoals het gebruik van kleur, nu correct weergegeven. Bij tonen van het juiste antwoord voor gatenvragen, wordt vanaf nu alleen het eerste correcte antwoord getoond, dus niet meer allemaal (voorheen: inclusief de foute antwoorden die wel goed gerekend moesten worden).
 • [wtflash] Voor ALLE vragen geldt nu: bij het tonen commentaar, wordt nu alleen het van toepassing zijnde commentaar getoond (indien correct: commentaar voor correct; en andersom)

WINTOETSWEB

 • [4.0 WEB] Het afspelen van Flash-packages, inclusief het doorgeven van alle uitslagdata na afloop, is nu mogelijk. De portal kan vanaf nu ingezet worden voor het online afspelen van Flashtoetsen, waarbij alle analysedata online worden opgeslagen.

Verwacht : versie 4.0.100

Vrijdag 18 september verschijnt de grote update versie 4.0.100.
Hierin zijn tientallen grote vernieuwingen aangebracht:


Versie 4.0.95 | 24 mei 2009

In deze versie zijn de volgende (uitgebreide) wijzigingen aangebracht:

 • [wtafname] Als de optie aanstaat dat een Uitslag mag worden afgedrukt na afloop, dan krijgt de cursist bij het tabblad 'Overzicht score', nu twee knoppen in beeld. 'Uitgebreid' deed wat de knop altijd al deed: een uitgebreide afdruk maken. 'Kort' zorgt ervoor dat wel alle basissgegevens en de diagrammen voor scores per metadata worden afgedrukt, maar niet meer de lijst van vargen met aanduiding of de vraag goed of fout was. Hiermee kan veel papier worden bespaard.
 • [wtafname] De combinatie van het geven van 50% van de punten na een tip en het vragen at random door elkaar, ging niet goed in de eindbeoordeling. Dit is in deze versie verholpen.
 • [wtmaak] Tijdlimiet en -belasting kunnen in 1 keer voor alle items ingesteld worden met de waarden zoals deze bij "Programma | Instellingen zijn opgegeven (analoog aan het toekennen van punten).
 • [wtmaak] Op verzoek is het afdrukken via de uitgebreide wizard aangepast:

  • Afdrukken vraagtype en aantal punten: nu donkergrijs. 
  • Afdrukken vraagtype en aantal punten: nu boven de stam geplaatst.

 • [wtmaak] Bij Project | Selecteren | Selecteer, kan ervoor gekozen worden enkel vragen te selecteren, die op het Memo-tabblad zijn afgevinkt. Zo worden vragen, die nog niet klaar zijn, nooit meegenomen bij een selectie.
 • [wtmaak] Bij gebruik van een grote bron die bij achtereenvolgende vragen hetzelfde blijft wordt hij vanaf nu maar 1 maal afgedrukt. Kleine bronnen worden altijd (weer) afgedrukt bij elke vraag.
 • [wtmaak] In het scherm Kopieren, waar eerst vrijveld 1 e.d. stond, staat nu de naam van het veld zoals in het venster Metadata is aangepast.
 • [wtmaak] Foutje is hersteld bij Spellingcontrole, waarbij de knop Toevoegen niet meer actief was. Eigen woorden kunnen nu weer toegevoegd worden aan de actieve spellinglijst.
 • [wtmaak] Enkele kleine problemen met Zoeken en vervangen zijn opgelost.

Voor beheerders en gevorderden

 • [wtadmin] Venster voor het editen van het profiel van een docent is aangepast.     
  Toelichting aangebracht  - de teksten van een aantal labels gewijzigd 
  Tabblad "WTAfname.ini" laadt nu standaard alvast de WTAfname40.ini die in de map CURSIST staat.
 • [WTMaak, WTAfname en WTAdmin] Het koppelen van een project aan de HardDisk waarop de applicaties draaien werkt nu ook wanneer er met een UNC-pad naar de de applicaties wordt verwezen (i.p.v. met een driveletter).
 • [wtmaak exp] Onder Bewerken zijn twee nieuwe opties aangebracht:

 • [wtmaak] Het Memo-tabblad is grondig uitgebreid:

  • Het tabblad Item | Memo heeft als sneltoets gekregen: [Ctrl]+[E] 
  • Op het tabblad Item | Memo, wordt nu een Geschiedenis bijgehouden in max 20 regels. Zo kan gezien worden wie wanneer wijzigingen heeft aangebracht aan: stam, antwoorden, commentaar, tips, bronnen en instellingen.
  • Op het tabblad Item | Memo, kan zowel de stam als de antwoorden naar het memoveld worden gekopieerd. Hier kan een auteur of redactielid dan een memo bij schrijven en onderwijl de onderliggende vraag aanpassen.
   Zie voor uitleg: http://www.wintoets.nl/help40/505 item_memos.htm

 • [wtmaak] Bij "Bestand | Toevoegen" kan nu, op grond van de geschiedenis, gekozen worden voor "Alleen vervangen indien jonger".
 • [wtmaak] Bij Project | Instellingen | Uitslag | Cijferbepaling, is een knop 'GokPercentage' aangebracht. U ziet hiermee welke percentage van het cijfer via gokken is te behalen.
  Zie voor uitleg: http://www.wintoets.nl/help40/409 project_instellingen_uitslag.htm
 • [wtafname] Foutmeldingen 'UserLog_addentry' zijn er uit gehaald.

WTFlash | bij export vanuit WTMaak 4.0 EXP

 • [wtflash | exp] Een fout is hersteld voor de Flash-batchexport, als codering voor de XML aan staat.
 • [wtflash | exp] Probleem hersteld: als je een laatste vraag met geluidsfragment fout beantwoordde, gingen aan het einde van de toets 2 fragmenten spelen, namelijk het gegeven antwoord en het goede antwoord (beiden geluidsfragmenten).

Nieuw onderdeel voor toetsbeheerders


Versie 4.0.86 | 16 maart 2009

In deze versie zijn de volgende (uitgebreide) wijzigingen aangebracht:

 • [wtmaak | EXP] Een Open | Open vraag kan via een vinkje worden ingesteld als 'zelfnakijkvraag'. Een cursist kan na elke open vraag dan zelf punten toekennen op basis van een getoond antwoordmodel. Ideaal bij oefenexemans, die een docent daarna niet meer hoeft na te kijken. Zie: [ klik hier ]
 • [wtafname] Is aangepast voor de open vraag waarbij de cursist zichzelf punten mag toekennen. Wanneer zo'n open vraag is ingvuld en je drukt op "Verder" (of "Terug") dan wordt in een pop-up je eigen antwoord en het antwoord model getoond. Je kunt zien hoeveel punten er maximaal te scoren zijn en jezelf punten geven. LET WEL: wanneer je door heen en weer bladeren nogmaals langs die vraag komt, dan krijg je die pop-up niet weer tenzij je iets aan je antwoord verandert.

Versie 4.0.85 | 9 maart 2009

In deze versie zijn de volgende (uitgebreide) wijzigingen aangebracht:

 • [wtmaak | EXP] Import vanuit Excel/ASCII is uitgebreid met de mogelijkheid meerdere kolommen samen te voegen tot één veld. Handig bij het omzetten van toetsen, waarbij teksten over meerdere kolommen zijn verdeeld.
 • [wtmaak | EXP] Er is een import ingebouwd voor exports uit de elo it's learning op basis van IMS QTI 2.1. Toetsen uit its kunnen nu in WinToets verder worden verwerkt. Zie: [ klik hier ]
 • [wtmaak] WTMaak heeft in de statusbalk een nieuwe pictogram (links van de tijdsaanduiding) om de achtergrondgeluiden mee aan/uit te zetten. Bij de iteminstellingen is van het frame om het achtergrondgeluid te kiezen de framecaption veranderd van "Geluid" in "Achtergrondgeluid". Met deze functie kan voorkomen worden dat bij het doorbladeren van een toets met achtergrondgeluid bij elke vraag dit geluid opstart.
 • [wtmaak] We hebben het mogelijk gemaakt bij matchingvragen in de rechter kolom meer keuzeregels aan te bieden dan er links worden getoond. Zo kan voor bijvoorbeeld drie woorden uit zes woorden het bijpassende woord gekozen worden.
 • [wtmenu] De kalender is vervangen door een klok. De kalender gaf tijdens de installatie vaak een OCX-foutmelding. WinToets kan nu met een OCX minder. Verwacht: klokvraag op basis van deze ingebouwde klok.

Onderstaande wijzigingen betreffen gebruikers van WinToets voor Smartschool. Deze versie wordt alleen in Vlaanderen verkocht in samenwerking met Smartschool.

 • Rekenmachine checkboxen zijn niet zichtbaar.
 • Vraagvarianten met Grote bron zijn niet zichtbaar. Er is dus geen keuze meer tussen Kleine en Grote bron.
 • Vraagtype "Open | Open" blijft zoals hij was, d.i. niet geactiveerd.

Versie 4.0.80 | 31 januari 2009

In deze versie zijn de volgende (uitgebreide) wijzigingen aangebracht:

 • [wtmaak]
  • [EXP] Via Project | Instellingen | Aanpassingen, kan nu aangegeven worden dat de XML binnen een Flash- of SCORM-export gecodeerd moet worden. Doe dit alleen bij het online willen afnemen van eindtoetsen.
  • Bij het maken van een nieuw gat of een nieuwe combobox wordt, wanneer er een woord is geslecteerd, dat woord nu direct gebruikt als juiste antwoord. 
  • Het laatste gebruikte pad voor het openen of opslaan van een toets wordt in WTMaak40.ini bewaard. Dit gebeurt op basis van een gebruiker (inlognaam of inlog via WinDocent). Elke gebruiker kan dus zijn/haar eigen bronpad gebruiken.
  • Het laatste gebruikte pad voor het kiezen van een bron wordt nu in WTMaak40.ini bewaard. Dit gebeurt op basis van een gebruiker (inlognaam of inlog via WinDocent). Elke gebruiker kan dus zijn/haar eigen bronpad gebruiken.
  • [EXP] Voor gevorderde gebruikers hebben we een export op basis van IMS CP/AICC ingebouwd. Bij een Flash export worden 2 nieuwe bestanden meegenomen (zitten in de SUPPORT zip) voor ELO's met AICC-ondersteuning. Geïnteresseerde ontwikkelaars (binnen uitgeverijen) kunnen met ons contact opnemen via info@drp.nl
 • [watafname]
  • [EXP] WTAfname in museumstand (blokkering van Ctrl-Alt-Del etc.) dekt nu ook de plaats van de taakblak af zodat een dubbelklik geen startmenu meer oproept.
 • [wtanalyse]
  • Een extra export naar Excel is ingebouwd, waarbij u alle INLOG-velden in kolommen terug ziet en daarnaast het behaalde cijfer. Dit is handig voor open dagen, waarbij bezoekers een quiz wordt voorgelegd, maar waarbij u na afloop naw-gegevens van de invullers nodig hebt.  
 • [wtflash]
  • [EXP] WTFlash kan nu overweg met gecodeerde XML-bestanden in een Flash- en SCORM-package.
  • [EXP] WTFlash kan nu werken binnen elo's met de AICC-communicatiestandaard.
  • [EXP] Berekening binnen getalvragen is verbeterd.
  • [EXP] Werking in relatie met cookies is verbeterd.
  • [EXP] Diverse kleine foutjes zijn hersteld.
   Let op: een complete zip-update moet geplaatst worden om het effect in de praktijk terug te zien.

Versie 4.0.78 | 24 december 2008

In deze versie zijn de volgende (uitgebreide) wijzigingen aangebracht:

 • [wtmaak]
  • Een zeer grote vernieuwing is de nieuwe zinnengenerator. Op basis van een databases van zinnen en woorden, kunnen gebruikers zeer snel uitgebreide verzamelingen toetsen samenstellen voor de (vreemde) talen. Uitgeverij NijghVersluys is de eerste uitgeverij die tienduizenden toetsvragen hiermee heeft gegenereerd bij hun uitgave HCE Examentrainingen en UP&UP.
   Deze functie wordt behandeld in Deel II van Do IT WinToets 4.0, verkrijgbaar vanaf februari 2008.
   Zie voor uitleg: http://www.drp.nl/wintoets/?pageId=1268
  • We hebben ook een eerste versie van een spellinggenerator gemaakt. Op basis van spreadsheets met zinnen, kunt u snel spellingtoetsen genereren. Deze generator wordt in 2009 verder uitgebreid.
   Deze functie wordt behandeld in Deel II van Do IT WinToets 4.0, verkrijgbaar vanaf februari 2008.
  • We hebben het mogelijk gemaakt lay-outs te kopieren. Krijgt u een reeks items binnen van een uitgeverij en overal zijn de stamvakken te klein? Dan kunt u die nu in één keer aanpassen voor een reeks items.
  • Bij de 6 tipvakken + het algemene tip-vak zijn nu ook knopjes om eerder opgeslagen tips uit een lijst te kunnen kiezen. U kunt nu dus een lijst met vaak te gebruiken tips aanleggen.
  • Als test ingebouwd: tekstbronnen kunnen in de stam, de antwoord-, commentaar- en tipvakken gesleept worden vanuit de verkenner. In het "Bronnen | Kleine bronnen" venster kunnen bronnen gesleept worden vanuit de verkenner.  
  • Het voortijdig afbreken van een toets is nagelopen. Door het inbouwen van meer sprongmogelijkheden, was hier een foutje ingeslopen.
  • Typfout in tooltip bij Genereren is aangepast.
 • [WTAfname] 
  • De werking van de positiebalk is verbeterd. Enkele kleine foutjes zijn aangepast.

Versie 4.0.75 | 3 december 2008

In deze versie zijn de volgende (uitgebreide) wijzigingen aangebracht:

 • [wtmaak]
  • Voor de elo BlackBoard is er nu een SCORM-export aanwezig op basis van versie 1.3 [alleen EXP]. Hiervoor moet u een complete update-zip uitpakken in de WinToetsmap, omdat ook diverse submappen van nieuwe inhoud zijn voorzien.
  • Sprongen zijn bij andere itemtypes als meerkeuze, vanaf nu ook te kiezen vanuit een lijst. Sprongen zijn nu mogelijk bij elk item.
  • Probleem met font en superscript is opgelost. Die ontstond als rond woorden met super- en subscript een fonttag werd gelegd.
  • Certificaten worden nu ook gezocht in: - dezelfde map als het tst bestand - de submap "bronnen" - de submap "bronnen van ..."   In het Certificaat-maak-venster is een checkbox toegevoegd om te kunnen kiezen voor automatisch uitlijnen op 10x10 pixels. Hierdoor is het gemakkelijker om de labels (vooral verticaal) netjes uit te lijnen. Certificaten worden nu in alle gevallen correct mee geëxporteerd.
  • De check op een valide adaptief 2 toets is verbeterd.
  • Na export is er, indien van toepassing, nu ook de keuze om het gegenereerde exportbestand te openen. Hierdoor kan het resultaat direct worden getest.
   a. een wtflash.htm wordt geopend in WTFlash    
   b. een tst wordt geopend in WTAfname    
   c. een xls wordt geopend in Excel     
   De pictogrammen zijn gekoppeld aan de extensies tst, htm en xls.
  • De verwerking van formules in vragen is aangepast:
   Wanneer je nu een formule maakt en opslaat, dan wordt de RTF-tekst niet meer in het TST bestand bewaard (als extra gegevens bij een BMP tekstbron) maar als een los RTF bestand. Dit bestand wordt gemaakt in dezelfde map als waarin je de BMP bewaart en krijgt als extra extensie RTF (dus bv. "formule.bmp.rtf") Bij het exporteren van een TST wordt niet alleen de BMP van een formule maar ook de BMP.rtf meegenomen als bron. Bij het exporteren van SCORM pakket wordt alleen de BMP meegenomen als bron.   De oude formule-notatie (dus in de TST als extra gegevens bij een tekstbron) blijft werken, maar zodra je zo'n formule bewerkt en weer opslaat wordt hij extern bewaard en wordt het brok RTF uit het TST bestand verwijderd. De BMP.rtf bestanden zijn overigens gewoon te bewerken in Word.
  • Een reeks aanpassingen zijn gepleegd in WTFlash 4.0 [alleen EXP].
   Hiervoor moet u een complete update-zip uitpakken in de WinToetsmap, omdat ook diverse submappen van nieuwe inhoud zijn voorzien. Overzicht aanpassingen in WTFlash 4.0:

   • Nieuw splashscreen WTFlash 4.0 is aangebracht
   • Cijferverwerking na afloop is verbeterd.
   • Afbeeldingen worden nu (inline) in een stamvak getoond in plaats van in een pop-up.
   • In WTMaak kan nu via Project | Instellingen | Aanpassingen, aangegeven worden dat WTFlash zich moet schalen naar het scherm. In diverse elo's geeft dit verbeterde resultaten.
   • Inlogscherm wordt overgeslagen, als dat in WTMaak zo is ingesteld.
   • De weergave van fout gemaakte items na afloop is sterk verbeterd.
   • Werking Woord-en-Beelditem is verbeterd.
   • Probleem van omslag van fontgrootte in Flash verholpen.

  • Alle SCORM-exports zijn langsgelopen en aangepast. De packages voor zowel SCORM 1.2 als 1.3 zijn aangepast en uitgebreid.
  • Cijferverwerking in de elo it's learning werkt nu beter op basis van SCORM 1.2.
  • Er is een naadloze koppeling tussen WTFlash en Smartschool aangebracht. Op termijn kunnen ook andere elo's van deze mogelijkheden gebruik gaan maken. Smartschoolgebruikers beschikken over een aangepaste versie van WTMaak, waarin alleen door WTFlash ondersteunde functies nog zichtbaar zijn en waarbij de Testmodus gebruik maakt van WTFlash. Smartschool is de eerst elo die van deze mogelijkheid gebruik maakt.  In 2009 zullen we een speciale keuze-optie inbouwen, zodat ook andere gebruikers van deze mogelijkheden kunnen gaan profiteren.
  • Help bij versie 4.0 is verder uitgebreid en diverse pagina's zijn aangepast.
 • [wtafname]
  • Bij het afdrukken van de resultaten (in het eindscherm) wordt een duidelijker foutboodchap gegeven indien het afdrukken niet lukt. Bij sommige gebruikers kwam soms een erg cryptische foutmelding in beeld.
  • Er werd ook nog een probleem met Galgje gemeld. In WTAFname startte het spel niet. Dit probleem bleek voor alle spellen te gelden wanneer ze direct als eerste item in een toets gebruikt werden. Probleem is opgelost.
 • [wtanalyse]
  • De opbouw en structuur van wtanalyse40.xml is vrijgegeven voor externe ontwikkelaars. Deze gegevens worden nu reed meegegeven na afloop van een toets in WTFlash 4.0. Het is aan elo's en andere ontwikkelaars te kijken hoe zij met deze gegevens willen omgaan. Met de elo Smartschool is inmiddels afgesproken dat zij deze XML verder gaan gebruiken voor echte analyses binnen hun systeem.
   Verdere informatie bij wtanalyse40.xml volgt binnenkort via: [ deze link ]
  • Probleem wanneer men een selectie werd gemaakt en deze via Bestand - Selectie - Naar Excel (XLS) - percentages per cursist en metadata wilde exporteren en dat dit veld (deze kolom) werd gevuld met 'ERR'  in plaats van de namen, is verholpen.  

Versie 4.0.71 | 15 november 2008

In deze versie zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

 • [wtmaak]
  • WTMaak40.ini (in de DATA map) heeft nu voor elke gebruiker een sectie op grond van de networkusername (en anders de Windows username). Hierin worden onder meer de laatst gebruikte map voor opslag bewaard.
  • Onder "Project | Woordvraaginstellingen aanbrengen"  kunt u voor alle WOORD vragen ineens de 3 checkboxen instellen. U kunt kiezen voor ongewijzigd laten (de standaardkeuze), aanvinken of uitvinken. U kunt dus een compleet project in één keer voorzien van deze waarden.   
  • Foutje in Project | Overzicht | Items is hersteld: de kwalificatie werd in de vaardigheid kolom weggeschreven (en overschreef daarmee wat daar aan vaardigheid stond).
  • Bij "Bestand | Afdrukken naar tekstverwerker | At random | Afdrukgenerator..." gaan de items nu at random mee (binnen infoscherm items) indien dit is aangeven bij "Project | Instellingen" Gekoppelde vragen blijven aaneengesloten en in ongewijzigde volgorde. Er is ook op niveau te filteren.   
  • Itemtype HOTSPOT_meermeerkeuze gaat niet meer mee in de Flash en SCORM exports.  
   Dit itemtype wordt niet ondersteund in WTFlash 4.0.
  • Sprongen kunnen nu ook aangebracht worden bij GETAL, WOORD en Open vragen. 
  • Batchexports houden nu rekening met ; gescheiden waarden, dus meerdere waarden in één veld.
  • Bij "Project | Selecteer | Selecteer" is het keuzevenster voor het kiezen van veldwaarden gewijzigd en is het filteren op ; gescheiden waarden verbeterd. Er kunnen nu meerdere velden tegelijk gekozen worden! 
  • Bij "Project | Selecteer | Per categorie at random..." kan nu ook op niveau gekozen worden en ook hier is het keuzevenster voor het kiezen van veldwaarden gewijzigd en het filteren op ; gescheiden waarden verbeterd.  
  • Probleem met scriptmeldingen in IE7-bronnen is opgelost.
  • Via Project | Instellingen | Aan het begin, is het nu mogelijk at random vragen per niveau te laten genereren, bij de opstart van een project.
 • [wtafname]
  • Sprongen bij GETAL, WOORD en OPEN vragen werken vanaf WTAfname 4.0.71.   
  • Probleem met scriptmeldingen in IE7 is opgelost.
 • [wtadmin]
  • Typfout is verbeterd.

Versie 4.0.69 | 30 oktober 2008

In deze versie zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

 • [wtmaak] In de update versie 4.0.68 is een vervelende fout geslopen. Bij het exporteren naar WinToets, Flash en SCORM werd een lege XML (en dus geen items) meegenomen. Iedereen die werkt met versie 4.0.68 wordt aangeraden versie 4.0.69 of hoger te downloaden.

Versie 4.0.68 | 15 oktober 2008

In deze versie zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

 • [wtmaak]
  • Diverse typfouten in tooltips zijn aangepast.
  • In het venster Bewerken | Vervangen, is het nu ook mogelijk in het veld Titel te zoeken en te vervangen.
  • Werking van het itemtype Hotspot | Rechthoekig is aangepast. Niet langer komen alle labeltjes van A t/m E direct links boven op elkaar in beeld. Na het kiezen van een antwoordvak, komt nu enkel het voor dat antwoord actieve labeltje in beeld.
 • [wtafname]
  • Het inlezen van een leerling.lst is sterk versneld.
   Vertragingen bij gebruik met een lijst met vele duizenden cursisten, zijn nu van de baan.
  • Calculatortype in testmodus klopt weer met de instellingen in WTMaak.
  • Cryptische melding in hotspotvragen (rechthoekig) is er uit.
 • [wtanalyse]
  • Toegevoegd in menu: "Wijzig | Vraag maximumscore". U kunt voor de geslecteerde cusisten opgeven dat bij een bepaalde vraag de maximum score verandert. De door de cursisten op die vraag behaalde score wordt zo aangepast dat hij het ingestelde maximum niet overschrijdt. Wanneer men de maximumscore op 0 zet wordt de vraag daarmee uitgesloten van de berekening. 
  • Bij het afsluiten van het programma wordt nu altijd gevraagd of de database gecomprimeerd moet worden. Dat voorkomt dat een database nodeloos groot wordt en regelmatig wordt opgeschoond.

Versie 4.064 | 29 september 2008

In deze versie zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

 • [wtmaak 4.0]
  • Nieuwe functie: "Project | Instellingen", tabblad "Restricties" Toets koppelen/ontkoppelen aan de hardeschijf   Dit brengt in de toets een ID aan van de harde schijf waarop WTMaak staat. Het afnemerwachtwoord dat in de toets zit werkt daarna alleen nog maar wanneer je de toets opent met een WTAfname die op dezelfde harde schijf staat als waarop WTMaak staat.
  • Bij het veranderen van itemtype, worden bij meer itemtypes nu de antwoorden gewist, als die geen waarde meer hebben bij het andere itemtype.
  • Externe bronnen kunnen nu ook echt extern worden gestart, dus als pop-up bovenop WTAfname.
  • Bij het aanmaken van een certificaat is een stukjes Engelse tekst vervangen door een Nederlandse tekst.
  • Als bij het filteren van toetsen geen items aan de zoekvraag voldoen, wordt geen Flashexportbestand meer gemaakt.
  • In WTMaak is bij de "Project | Instellingen" op het tabblad "Aanpassingen" de museum stand (blokkeren en herhalen) gesplitst.
  • Een probleem bij het "Bestand | Afdrukken naar tekstverwerker | At random | Afdrukgenerator" waarbij er 2 of meer hoofdstukken geselecteerd zijn, is opgelost.
  • Probleem bij het genereren van idioomtoetsen, dat ontstond als van richting werd gewisseld, is opgelost.
  • Bij de geluidvragen zijn nu bij elk antwoordvak spraakknopjes aanwezig, voor het snel opnemen van eigen geluiden.
 • [wtafname 4.0]
  • Bij alle bronnen worden nu én een nummer én het icoon van de te starten applicatie getoond.
  • Probleem met het na afloop van een project starten van een webpagina is verholpen.
  • Probleem met het toch kunnen printen na afloop, ook al stond dat uit, is verholpen.
  • Fout in het overnemen van de inloggegevens uit een cursistlijst opgelost.
  • Scriptmelding bij het gebruiken van SchoolTV embedded filmpjes is verwijderd.
  • Kan nu werken met aan een harde schijf gekoppelde toetsen.
 • [wtadmin 4.0]
  • Bij het samenvoegen van items uit twee projecten, worden nu ook zoveel mogelijk alle gekoppelde bronnen verzameld en meegenomen.
  • Kan batchgewijs toetsen koppelen aan een harde schijf. Tabblad "Projecten".  Zoek 1 of meerdere projecten en kies dan "Wijzigen" Op het tabblad wachtwoorden kan er gekoppeld/ontkoppeld worden.
 • [wtanalyse]
  • Helpknopjes op tabblad Analyse werken nu.
  • Probleem met het niet kunnen nakijken van een Tekstverwerker-opdracht is verholpen.
 • [wtmenu beheer]
  • Het ItemInfo venster (rechtermuisklik op een item) is nu zwevend zodat je hem opzij kunt schuiven en in beeld kunt laten.
  • Bij Instellingen kan ingesteld worden of het menu na een keuze wel/niet geminimaliseerd moet worden.
 • [wtmenu cursist 4.0]
  • Fout in het overnemen van de inloggegevens uit een cursistlijst opgelost.
  • Wanneer er nu is aangegeven in WTMenuBheer dat de gebruikersnaam uit het systeem (de netwerkinlog) moet worden gehaald, dan wordt aanvullende informatie uit een eventuele leerlinglijst gehaald.


Versie 4.0.54 | 16 april 2008

In deze versie zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

 • [wtmaak exp] Toegevoegd in het menu "Bestand | Exporteren | Als WinToets 4.0 Flash | Flash website package [ZIP].
 • [wtmaak] Bij "Project | Instellingen | tabblad "Tijdens",  kan nu worden opgegeven hoeveel % van de punten er nog verdiend kunnen worden wanneer er een tip gegeven wordt. De keuzes zijn 0%, 25%, 50%, 100%.
 • [wtmaak] In het hoofdvenster zijn de punten vakjes iets verbreed en ze kunnen u ook kommagetallen aan (al worden ze met een punt genoteerd) Het is nu dus mogelijk 0.5 punten te geven.
 • [wtmaak] Bij "Item | Kopieren" kunnen antwoorden, punten, commentaren, tips en sprongen nu apart gekopieerd worden. Bij gelijksoortige vraagtypen zal dit prima werken maar het kopieren van commentaren van een meerkeuzevraag naar een matchingvraag heeft dit uiteraard weinig zin. Het is aan de gebruiker dit met beleid te hanteren.
 • [wtmaak] De snelheid van werken met spellingcontrole is verhoogd.
 • [wtmaak exp] Op stand alone pc's werkten de hulpprogramma's voor de Opdrachtitemtypes niet als ze los werden opgestart. Dat is hersteld.
 • [wtmaak] Import van QML vanuit QMP is verder uitgebreid. Bij meerkeuzevragen met meer dan zes antwoordalternatieven, wordt de vraag automatisch omgezet naar een comboboxvraag. De controle DTD moet vanaf nu nog wel aanwezig zijn, maar er wordt geen rekening meer mee gehouden. Hierdoor zijn toetsen sneller goed inleesbaar in WTMaak.
 • [wtafname] Bij het opslaan van de wta bestanden wordt nu uitgebreider gecontroleerd of er wel opgeslagen kan worden. Zo nee, dan wordt een alternatieve locatie gevraagd. Wanneer er helemaal niet opgeslagen kan worden dan wordt het CRASH bestand bewaard. Hierdoor kunnen er minder snel problemen ontstaan als de rechten in een netwerk niet geheel goed zijn afgesteld.
 • [wtafname] WTAfname plaatst nu de juiste punten in het gegevensbestand. In de vorige versies van WTAfname werd het cijfer wel bepaald op grond van de verdiende punten na een tip en werd dit cijfer ook in het gegevensbestand geplaatst maar werden per vraag alleen de punten opgeslagen voor het eerste antwoord, niet de punten voor het tweede antwoord (na een tip). Dit leidde er toe dat WTAnalyse (zodra een record/vraag bekeken werd) het cijfer ging herbereken en dat leidt in geval an tips tot een lager cijfer.
 • [wtanalyse] Het geven van meerdere meldingen over ontbrekende opdrachten is weg. Er komt nu 1 melding wanneer er geen opdracht gevonden wordt. Bij het nakijken is het mogelijk punten achter de komma te geven (analoog aan WTMaak)
 • [wtanalyse] Toegevoegd: "Bestand | Selectie | Exporteren als Magister | Trimester [TXT]. Deze bestanden kunnen in het administratiepakket Magister worden ingelezen, via de import voor het Trimesterformaat.
 • [wtmenu beheer] Als na installatie als eerste WTMenu Beheer werd opgestart en daar de licentiecode werd ingevoerd, werkte daarna de rest niet naar behoren. Dit is opgelost.

Versie 4.0.51 | 3 april 2008

 • Enkele exports naar SCORM zijn aangepast, in verband met gemelde problemen met gebruik op Windows- georienteerde webservers.
 • Achter enkele exports naar elo's zaten verkeerde acties. Na aanklikken werd een verkeerde actie gestart. Deze onvolkomenheden zijn hersteld.
 • Enkele exports naar elo's zijn aangepast, onder meer in verband met het uitkomen van een update van it's learning: nieuw is de IMS QTI 2.1 export naar hun nagelnieuwe toetsmodule.
 • Diverse kleine zaken zijn verbeterd. Er is onder meer is een deel van de Engelstalige module in WTMaak geactiveerd. Bedoeling is deze vertaling zomer 2008 af te ronden. Deze module gaat een rol spelen in projecten met buitenlandse partners.

Versie 4.0.50, zoals uitgeleverd aan instellingen | 17 maart 2008

 • Dit is de eerste versie die is uitgeleverd aan instellingen.
 • Alle voorgaande versies waren bètaversies.
 • Bezitters van oudere versies worden aangeraden de oude versie te de-installeren en daarna versie 4.0.50 te installeren.


Let op: alle meldingen hieronder, zijn alleen bedoeld geweest voor bètatesters van versie 4.0. Geen enkele andere gebruiker heeft deze versies ooit onder ogen gehad.


Nieuwe velden in WinToetsXML | 25-10-2007

 • Vernieuwing: Nieuwe velden in WinToetsXML
 • Datum: 25 oktober 2007
 • Nieuw ingebouwd: in de WinToetsXML gaan nu ook tags mee voor type uitslag, voor het vakgebied en voor het leerniveau.


Nieuwe typen eindbeoordeling | 25-10-2007

 • Vernieuwing: Nieuwe typen van eindbeoordeling mogelijk 
 • Datum: 25 oktober 2007
 • Nieuw ingebouwd: in WTMaak kon al gekozen worden voor een cijferuitslag, tekstuele uitslag, geluidsuitslag of afbeeldingsuitslag. Nieuw zijn nu ook: uitslag met o of v en een uitslag als percentage goed.

Demoversie extra beveiligd | 25-10-2007

 • Vernieuwing: Demoversie extra beveiligd
 • Datum: 25 oktober 2007
 • Nieuw ingebouwd: Toetsen die niet in de demoversie zijn gemaakt, zullen niet langer te openen zijn in de komende demoversie van WinToets 4.0. Hiermee is te voorkomen dat cursisten van uit het netwerk gejatte toetsen zonder afname- of maakwachtwoord, in de demoversie de eerst tien vragen kunnen inkijken. De demoversie van 3.1 was al beveiligd tegen het kunnen inlezen van met wachtwoord beveiligde toetsen.  


WinMenu past zich aan aan machtigingen | 25-10-2007

 • Vernieuwing: WTMenu toont alleen nog items waarvoor cursist is gemachtigd
 • Datum: 25 oktober 2007
 • Nieuw ingebouwd: WTMenu past zich vanaf automatisch na inlog aan, aan de ingestelde Machtigingen. Dit betekent dat een cursist alleen die items in het menu te zien krijgt, waarvoor hij is gemachtigd. Machtigingen worden aangebracht op basis van een leerling.lst.


Relatieve paden in WTMenu | 24-10-2007

 • Vernieuwing: Relatieve paden toegestaan in WTMenu 
 • Datum: 25 oktober 2007
 • Nieuw ingebouwd: bij het opbouwen van MNU-file, mogen nu ook relatieve paden gebruikt worden. Hierdoor kan later een menu verplaatst worden, met medenemen van alle materialen die aan een menu zijn gekoppeld.
 • Dit betreft ook relatieve paden naar mappen buiten de map waarin het mnu bestand staat.
  Voorbeeld
  HOOFDMAP       
       MENUMAP            
            menu.mnu       
  HELPMAP               
            help1.htm               
            help2.htm
  Verwijs dan in menu.mnu naar "..HELPhelp1.htm"
 • Optie bereikbaar via: WTMenu Beheer.  

Toetsgenerator uitgebreid | 23-10-2007

 • Vernieuwing: Toetsgenerator uitgebreid
 • Datum: 25 oktober 2007
 • Nieuw ingebouwd: de al bestaande toetsgenerator op basis van woordenlijsten is uitgebreid met een taalkeuze. Deze keuze verandert direct alle startzinnen. Deze zinnen kunnen worden aangepast en er kunnen eigen vakken met eigen zinnen worden toegevoegd.
 • Optie bereikbaar via: WTMaak | Bestand | Genereren | Op basis van lijst.


WinToets update | versie 4.0.23 | 21 juli 2007

Aangebrachte wijzigingen in versie 4.0.23 EXP:

 • [wtmaak] Niieuw mogelijkheid bij afdrukken om een toets ook als toetsdocument op te slaan, waarbij alle broinnen relatief worden bijgeplaatst. Deze files zijn in te lezen in Word en in andere tekstverwerkers. Toets kan ook naar een ZIP worden weggeschreven.
 • [wtanalyse] Werktijden kunnen nu ook naar Excel worden meegestuurd. handig voor wie onderzoeken doet op basis van WinToetsuitslagen. Excel-exports hebben nu een kolom met recordnummer.
 • [flash/scorm] Bij de export van Flash/Scorm wordt nu gebruik gemaakt van de nieuwe WinToets 4.0 FLASH.
 • [wtanalyse] WTAnalyse werkt nu met versie 4.0 van Jet-databases, waardoor het per ongeluk inezen van MBD-bestande in de nieuwste Microsof Access (wat niet hoort) geen problemen hoeft te geven.
 • [wtmaak] Op tabblad Inlog kan aangegeven worden dat de inlog moet worden overgeslagen.
 • [senteo] Werkende export voor toetsen naar SmartBoard SENTEO en het weer kunnen inlezen van uitslagen in WTAnalyse is ingebouwd, in overleg met SmartBoard Canada.
 • [wtmaak] WTmaak is geschikt gemaakt voor het intern kunnen gebruiken van een formule-editor. Hierbij kunnen in elk tekstvak formules worden aangemaakt en met een dubbelklik worden gewijzigd. Volautomatisch wordt zowel de formule als een afbeelding van de formules opgeslagen en als bron bij de toets gehouden. Er wordt gekeken:
  • [1] of de commerciele editor MathType op de pc aanwezig is. Zo ja dan wordt die gebruikt.
  • [2] Zo nee, dan wordt de editor van Microsoft Office gestart en gebruikt.

WinToets update | versie 4.0.20 | 1 juni 2007

Aangebrachte wijzigingen in versie 4.0.20 EXP:

 • [wtafname] Bij geluidsvragen, kan nog maar 1 fragment tegelijk worden beluisterd, maar eventueel wel eerst een ander fragment worden gepauzeerd.
 • [systeem] Volledig nieuwe indeling van mappen. Doel is:
  • Betere mogelijkheden bij gebruik onder Windows Vista, waarbij je als gebruiker geen schrijfrechten hebt in program files en een eenvoudigere structuur voor het aanbrengen van docent- en cursistrechten.
  • Mappen: BEHEER - CRASH - CURSIST - DOCENT - GEGEVENS - MATERIALEN - MENU'S - SUPPORT en TOETSEN.
  • In de root van de map staat alleen de file wintoets40.exe.
 • [wtanalyse] Nieuwe filtermogelijkheden bij het openen van een database. Via instellingen kan voor de Hoofdmap worden bepaald welke kolommen zichtbaar moeten zijn. Het INI-bestand bevat nu secties per gebruiker.
 • [wtadmin] Nam WinBeheer verdwijnt en wordt WTAdmin, om verwarring met WinMenu Beheer verder te voorkomen.
 • [wtmaak] Mogelijkheid ingebouwd bij elke vraag direct een spraakopname bij te voegen. Opslaan en naamgeving van de MP3's gebeurt volautomatisch.
 • [wtmaak] Alle menu's zijn voorzien van een nieuw uiterlijk. Hiervoor is een extra DLL nodig : sevMenuXP.dll.

WinToets update | versie 4.0.19 | 10 mei 2007

Aangebrachte wijzigingen in versie 4.0.19 EXP:

 • [WTMaak] Bij de Vraag Instellingen kan aangevinkt worden dat een vraag altijd mee moet in random toetsen Bij de Programma Instellingen kan op het tabblad voor WinAfname.ini een crashpad opgegeven worden.
  In de WinToetsXML worden nu tags meegenomen voor het gebruik van adaptiviteit.
 • [WTAfname] Is bijgewerkt voor bovengenoemde zaken.

WinToets update | versie 4.0.18 | 27 april 2007

Aangebrachte wijzigingen in versie 4.0.18 EXP:

 • [WTspraakrecorder] In de laatste versies van de WTSpraakrecorder worden de WAV bestanden lokaal op geslagen (in een tijdelijke map op de clienslagen in de gegevensmap op de server (dit belast het netwerk minder). LET WEL: dit gebeurt alleen wanneer de nieuwe WTSpraakrecoder samen met de nieuwe WinAfname wordt gebruikt
 • [WTAfname] In de nieuwe WTAfname 4.0 beta gaat als extra informatie mee de max te halen punten per vraag. Hiermee kan de CrashRecovery (programma voor het uitlezen van crashbestanden) bepalen wat er maximaal op de gehele toets te halen was en wat er maximaal te halen was op de gemaakte vragen.
 • [WTMaak] WinToets XML Export bevat nu ook de layout index, deze staat binnen de <question_info> tag, in de <question_layout> tag De value is 1 minder dan het getal dat in WinMaak bij de layout keuzes staat. Dus layoutkeuze 1 in WInMaak heeft de value 0 in de tag  
  < question_info >        
  < question_number > 1 </ question_number >         
  < question_layout value =" 7 " />         
  < question_availabletime value =" 00:00:10 " />         
  < question_showcomment value =" false " />         
  < question_showtip value =" false " />         
  < question_calculator value =" false " />         
  < question_author_memo finished =" false " />         
  < question_editorial_memo finished =" false " />
  </ question_info >
  WT Flash 4.0 gaat alle huidige lay-outs van WinToets 3.1 PRO ondersteunen.
 • [WTAfname] Mogelijke eindschermen zijn nu allemaal werkend in 1 venster. De juiste Tabbladen worden zichtbaar gemaakt op grond van de Instellingen van WTMaak. In versie 4.0 werken ze dus niet via knoppen, maar van één helder geheel voor de leerling. Het geeft ons tevens de mogelijkheid in te gaan bouwen: score met letter, uitgebreide rapportage van wat goed en fout was, enzovoorts. 

WinToets update | versie 4.0.16 | 19 april 2007

Aangebrachte wijzigingen in versie 4.0.16 EXP:

 • [WTAfname] EindCijferscherm, EindCommentaarscherm, EindOverzichtscherm en Certificaatscherm zijn gecombineerd tot 1 eindscherm met tabbladen Nu worden ze nog alle 4 getoond, maar dat moet nog op grond van de instellingen van WinMaak zo worden dat sommige tabbladen onzichtbaar worden. Na OK komen de oude overzicht en commentaarschermen ook nog een keer langs (worden nog verwijderd).

WinToets update | versie 4.0.14 | 11 april 2007

Aangebrachte wijzigingen in versie 4.0.14 EXP:

 • [WTMaak] Bij de Opdracht vragen kan nu voor het tekenprogramma opgegeven worden of de gemaakte opdracht als bmp of als jpg moet worden opgeslagen.
 • [WTAfname] Geeft de bmp/jpg keuze door aan WTTekenprogramma. Geluiden bij de GELUID_MEERKEUZE vragen starten niet meer automatisch.
 • [WTAnalyse] Kan bij bij opdrachtvragen de bmp/jpg tonen.
 • [WTTekenprogramma] Toegevoegde menukeuzes     
  "Afbeelding |  Achtergrondafbeelding laden"     
  "Afbeelding |  Achtergrondafbeelding verwijderen"     
  "Afbeelding |  Opslaan als BMP"     
  "Afbeelding |  Opslaan als JPG"    
  "Bestand |  Pagina-instelling"    
  "Bestand |  Afdrukken"
  Bij starten vanuit WinAfname kan het afdrukken disabled worden. Bij starten vanuit WinAfname kan de keuze voor opslag als bmp of jpg meegegeven worden. De Pagina-instelling is vrij uitgebreid en is analoog aan de manier waarop dit bij MSPaint gebeurt.

WinToets update | versie 4.0.10 | 28 maart 2007

Aangebrachte wijzigingen in versie 4.0.10 EXP:

 • [WTMaak] Alle schermen hebben sevTools optierondjes, checkboxen, frames etc. gekregen.
 • [WTMaak] Bij de toetsinstellingen zijn wat extra omlijningen aangebracht en het scherm wat breder gemaakt.
 • [WTMaak] Bij de Cijferbepaling is het scherm ook groter geworden en anders ingedeeld. De 5.5 grens (het verband tussen een 5.5 en het percentage) wordt nu met een rode lijn aangegeven.
 • [WTMaak] Bij de OPDRACHT vragen kan een antwoordmodel ingevuld worden.  
 • [WTAfname] WTAfname slaat nu bij OPDRACHT vragen het antwoordmodel op in het gegevensbestand.  
 • [WTAnalyse] WTAnalyse toont bij OPDRACHT vragen het antwoordmodel MDB bestanden die readonly zijn (zoals van een CD of DVD) kunnen nu wel geopend worden (er komt een waarschuwing dat ze als "Alleen lezen" geopend zijn)
 • [WTSpreadsheet] WTSpreadsheet heeft afdrukvoorbeeld waarvanuit afgedrukt kan worden

WinToets update | versie 4.0.6 | 21 maart 2007

Aangebrachte wijzigingen in versie 4.0.6 EXP: 

 • [WTPiano] De piano is verbeterd.
  • 1. wijzigingen van volume, octaaf en instrument worden nu ook opgeslagen in het midibestand
  • 2. bij het afspelen worden de scrollbalken en de toetsen geblokkeerd (todat het afspelen gestopt wordt.)
  • 3. bij het afspelen bewegen de toetsen mee (leuk en leerzaam).
  • 4. de opnameknoppen zien er nu hetzelfde uit als bij de spraakrecorder.
 • [WTMaak]
  • 1. De codering van het IMSmanifest voor SCORM packages teruggezet van UTF-8 naar ISO-8859-1
  • 2. Bij de OPDRACHT vraag kun je bij de WTTekstverwerker aangeven of er geprint mag worden.    
 • [WTAfname] Is aangepast voor het doorgeven van de de printoptie aan WTTekstverwerker    
 • [WTTekstverwerker]
  • 1. Geeft nu een wit vel ter grootte van een A4 (of wat er ook maar als papier voor de printer is ingesteld)
  • 2. Geeft met een kader aan wat het tekstgebied is binnen het A4 vel (dat kader kan eventueel weg of in lichtgrijs)
  • 3. Geeft boven en links een echte liniaal.
  • 4. De marges kunnen ingesteld worden via "Bestand | Pagina-instelling" maar ook  door in de liniaal de marges te verslepen.
  • 5. Er wordt direct geprint, dus er komt geen printerkeuzevenster.

WinToets update | versie 4.0.5 | 12 maart 2006

Aangebrachte wijzigingen in versie 4.0.5 EXP:

 • [WTMenu Beheer en Cursist] WinMenu update nu elke minuut alleen de openstaande dynamsiche mappen. Gesloten dynamische mappen worden geupdate zodra ze geopend worden. Dit versnelt de update die elke minuut plaatsvindt en het zogt ervoor dat de dynamische mappen in grote menuus vrijwel direct de laatste wijzigingen bevatten die via WinMenu Beheer zijn aangebracht.  
 • [WTMenu Beheer] De iteminfo (rechtemuisklik) geeft nu ook info over de WinAfname instellingen (startscherm overslaan en inloggen overslaan)  
 • [WTMaak] De WinToets XML bevat nu ook een tag voor het maximaal aantal malen dat een toets gemaakt mag worden. De Cesuur instelling kan ook cijfers met decimalen aan.

WinToets update | versie 4.0.3 | 5 maart 2007

Aangebrachte wijzigingen in versie 4.0.3 EXP:

 • [WinToets 4.0] Er is een setup beschikbaar voor gebruik onder XP en Vista. De eerste bètatesters kunnen aan de slag met het testen van onderdelen.
 • [WTSpraakrecorder] Onder Vista gaf de WTSpraakrecorder kuren. Dat ligt niet zozeer aan de spraakrecorder maar aan commando's die niet meer herkend worden door de gebruikte dll. Het betreft hier winmm.dll. Deze is wel aanwezig in Vista maar er is kennelijk een compatibilitietsprobleem. Dit heeft tot gevolg dat de geluidskwaliteit niet verder komt dan  8 bit mono 11025 kHz (i.p.v. 16 bit mono 22050 KHz of 44100 KHz). De nieuwe DLL is ingebouwd en kan nu gebruikt worden.

WinToets update | versie 4.0.2 | 10 januari 2007

Aangebrachte wijzigingen in versie 4.0.2 EXP:

 • [WTSpreadsheet] Grafieken kunnen nu uitgebreid opgemaakt worden. Veranderingen van waarden in de grid worden direct in een gekoppelde grafiek doorgevoerd. Veranderingen door invoegen/verwijderen van kolommen/rijen worden ook direct in gekoppelde grafieken doorgevoerd.
 • [WTMaak] Een export voor SCORM 1.2 is ingebouwd en succesvol getest in diverse elo's: it's:learning. N@Tschool, Moodle en Teletop.
 • [u3] We hebben een U3-versie van WinToets 4.0 EXP beschikbaar, te gebruiken voor U3-sticks onder Windows XP.
 • [Flash] WTMaak kan een complete toets wegschrijven naar WinToets 4.0 FLASH, voorzien van SCORM te gebruiken in elke elo. De Flashversie kan ook draaien op iedere pc en online via elke browser.

WinToets update | versie 4.0.1 | 01 september 2006

Aangebrachte wijzigingen in versie 4.0.0:

 • Allereerste bètaversie van versie 4.0 EXP.
 • Mogelijkheid ingebouwd om te kunnen springen na een antwoord. Maakt het mogelijk keuzes te maken in een toets en om te springen bij enquêtes.
rss
De Rode Planeet
Hooiweg 5
9801 AJ Zuidhorn
telefoon 0594-501660
fax 0594-501669

mail info@drp.nl